Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Kommunala arkiv

Kumla kommun omfattar geografiskt, de tidigare kommunerna Kumla, Ekeby och Hardemo. Inom området har det totalt funnits tio tidigare kommunala arkivbildare.

Samtliga dessas arkiv förvaras i Kumla kommuns centralarkiv.

Organisationsskissen nedan visar i huvudsakliga drag hur nuvarande Kumla kommun har kommit till.

Organisationsskissen visar i huvudsakliga drag hur nuvarande Kumla kommun har kommit till.