Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Kommunala arkiv

Kumla kommun omfattar geografiskt, de tidigare kommunerna Kumla, Ekeby och Hardemo. Inom området har det totalt funnits tio tidigare kommunala arkivbildare.

Samtliga dessas arkiv förvaras i Kumla kommuns centralarkiv.

rganisationsskissen nedan visar i huvudsakliga drag hur nuvarande Kumla kommun har kommit till.

Organisationsskissen visar i huvudsakliga drag hur nuvarande Kumla kommun har kommit till.