Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Beställa betyg

Använd vår e-tjänst för att enkelt beställa betyg som finns i Kumlas kommunarkiv.

Dator och mobiltelefon