Register

De register som förekommer här har tillkommit vid olika tillfällen och under olika förutsättningar. En del är ett resultat av olika arbetsmarknadsåtgärder och andra har tillkommit inom kommunens ordinarie verksamhet.

Nedan ser du de olika register som du kan söka i via webben:

Byregister

Jordeboksutdrag och kartor.