Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Lokalhistoria

Här hittar du digitaliserade handlingar ur kommunarkivet. I de flesta fall innehåller respektive arkiv mer handlingar än vad som visas här.

Om du söker något speciellt kan du titta i arkivförteckningen för respektive arkiv. Arkivförteckningarna finns under rubrikerna Enskilda respektive Kommunala arkiv.

För att kunna öppna filerna behöver du installera tilläggsprogram till din webbläsare.