Enskilda arkiv

Här hittar du vårt register över enskilda arkiv som finns i Kumlas kommunarkiv:

Enskilda arkiv:

Arkivnamn

Startår

Slutår

Kategori

1:a majblommans avdelning i Kumla Pdf, 159.5 kB, öppnas i nytt fönster.

1910

1996

Övriga föreningar

Ahlgrens samling, Harald

1940

1970

Övriga arkiv och samlingar

Andersson, AlexÖvriga arkiv och samlingar

Andersson, Emanuel

1931

1965

Personarkiv

Anderssons samling, Alvar/noter Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

1909

1968

Övriga arkiv och samlingar

Aniansson Robenius, Anna Stina Pdf, 8.5 kB, öppnas i nytt fönster.

1892

1931

Personarkiv

Arrbäck, KG/fotografierPersonarkiv

Axelman, Axel/pressklipp Pdf, 711 kB, öppnas i nytt fönster.

1929

1951

Övriga arkiv och samlingar

Berg, Karl-Erik, Diabilder Pdf, 23.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1948

1967

Personarkiv

Berglund, Hilma/KappetorpPersonarkiv

Björka roteströskverksförening

1902

1972

Ekonomiska föreningar

Blacksta by Pdf, 21.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1815

1887

Gårds- och byarkiv

Blacksta by, Sörgården Pdf, 343.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1830

1951

Gårds- och byarkiv

Bondgårdsgatans villaägarförening Pdf, 297.5 kB, öppnas i nytt fönster.

1971

1976

Övriga föreningar

Bostadsrättsföreningen City

1943

1950

Ekonomiska föreningar

Bozinssamling, Johan/Brev Pdf, 219 kB, öppnas i nytt fönster.

1890

1905

Personarkiv

Broderskapsgruppen i Kumla Pdf, 532.7 kB, öppnas i nytt fönster.

1931

1986

Politiska föreningar

Brydolfs fotoateljé, Knut

1896

1905

Fotografer

Byggnadsföreningen Enighet Pdf, 855.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1916

1968

Ekonomiska föreningar

Byrsta blåbandsförening Pdf, 568.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1890

2006

Nykterhetsföreningar

Byrsta by

1985

1985

Gårds- och byarkiv

Carlsson, Carl-Johan/Hörsta

1893

1893

Personarkiv

Carlsson, P J

1890

1906

Handel, restaurang och hotell

Carlsson, Ulla/Lagfarter Pdf, 16.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1864

1947

Personarkiv

Cavatina Pdf, 33 kB, öppnas i nytt fönster.

1950

1995

Företag

De arbetslösas förening i Hardemo

1932

1934

Övriga föreningar

Däldviks fastighets AB

1933

1943

Banker och försäkringsverksamhet

Ekeby by, Kumla Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

1805

1954

Gårds- och byarkiv

Ekeby bygdegårdsförening Pdf, 39.3 kB, öppnas i nytt fönster.

1984

2015

Övriga föreningar

Ekeby-Gällersta scoutkår/fotografier

1950


Övriga föreningar

Ekeby hushållningsgille Pdf, 273.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1925

1968

Övriga föreningar

Ekeby Majblommekommitte

1936

1992

Övriga föreningar

Ekeby socken, avskrifter Pdf, 7.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1500

1900

Övriga arkiv och samlingar

Ekeby vägsamfällighet Pdf, 254.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1944

1988

Ekonomiska föreningar

Ericssons skytteklubb Pdf, 16.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1971

2008

Idrottsföreningar

Eriksson, Carl/Mossby Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

1890

1952

Personarkiv

Eriksson, Linus Pdf, 114.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1916

1916

Personarkiv

Esperantodistriktet i Örebro län Pdf, 20.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1936

1971

Kulturella föreningar

Fastighetsföreningen i Hörsta blåbandsförening

1946

1960

Övriga föreningar

Finska barnehemmet, Röda korset Pdf, 150.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1942

1945

Övriga föreningar

Folkatorps blåbandsförening

1888

1988

Nykterhetsföreningar

Fredriksson, Björn/fotografierPersonarkiv

Fridhem, fastigheten

1894

1932

Gårds- och byarkiv

Frikyrkliga studieförbundet i Örebro län Pdf, 911.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1966


Kulturella föreningar

Frälsningsarmen, Askersunds kår Pdf, 146.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1890

1906

Religiösa föreningar

Frälsningsarmen, Hallsbergs kår Pdf, 290.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1890

1906

Religiösa föreningar

Frälsningsarmen, Kumla kår Pdf, 374.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1888

1985

Religiösa föreningar

Frälsningsarmen, Täby kår Pdf, 218.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1890

1905

Religiösa föreningar

Goldheim, Tage/manuskriptPersonarkiv

Gustafsson, David Gunnar Pdf, 6.3 kB, öppnas i nytt fönster.

1895

1943

Personarkiv

Gustafsson, P G fotoalbum

1934

1934

Personarkiv

Hallin, Oskar Emanuel/lagfarter Pdf, 649.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1849

1964

Personarkiv

Hallsbergs lantmannaförening Pdf, 66.7 kB, öppnas i nytt fönster.

1886

1892

Ekonomiska föreningar

Hardemo ABF

1918

1962

Kulturella föreningar

Hardemo arbetslösas föreningÖvriga föreningar

Hardemo bastuförening UPA Pdf, 133.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1941

1990

Ekonomiska föreningar

Hardemo Centerkvinnor

1970

2000


Hardemo häradsallmänning Pdf, 621.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1830

1970

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

Hardemo jaktvårdsförening

1946

1959

Övriga föreningar

Hardemo kyrkskolas idrottsförening

1944

1968

Idrottsföreningar

Hardemo socialdemokratiska förening Pdf, 108.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1929

1977

Politiska föreningar

Hardemo socialdemokratiska ungdomsklubb Pdf, 104.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1945

1952

Politiska föreningar

Hardemo-Kumla skytteförening

1905

1911

Idrottsföreningar

Hem- och skolaföreningen i Kumla

1970

1986

Övriga föreningar

Hidingsta tegelbruk Pdf, 491.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1898

1923

Tillverkningsindustri

Hjortsberga byGårds- och byarkiv

Hultman, HolgerPersonarkiv

Hällabrottets dikningsföretag Pdf, 169 kB, öppnas i nytt fönster.

1926

1940

Ekonomiska föreningar

Hässelgärdets vägsamfällighet Pdf, 122.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1959

1988

Ekonomiska föreningar

Hörsta blåbandsförening Pdf, 257.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1890

1979

Nykterhetsföreningar

Hörsta by Pdf, 593.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1788

1981

Gårds- och byarkiv

Idrottsföreningen kamraterna (IFK Kumla) Pdf, 129 kB, öppnas i nytt fönster.

1909

1979

Idrottsföreningar

IOGT ungdomslogen 467 Fyrväpplingen Pdf, 894.3 kB, öppnas i nytt fönster.

1903

1962

Nykterhetsföreningar

IOGT ungdomslogen Älvan

1914

1920

Nykterhetsföreningar

IOGT ungdomstemplet 67 Natanaels välgång

1898

1905

Nykterhetsföreningar

IOGT-NTO lokalföreningen 2469 Kämpen

1897

1969

Nykterhetsföreningar

IOGT-NTO lokalföreningen 2469 Kämpens folkdanslag Pdf, 624.3 kB, öppnas i nytt fönster.

1937

1950

Nykterhetsföreningar

IOGT-NTO lokalföreningen 49 Natanael

1882

1988

Nykterhetsföreningar

IOGT-NTO lokalföreningen 918 Syskonbandet Pdf, 593.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1909

1979

Nykterhetsföreningar

Jansson, Dorrit/ fotografierPersonarkiv

Johansson, Olle/ pressklippÖvriga arkiv och samlingar

Johansson, Ivar/ Norra Mossby

1887

1971

Personarkiv

Johansson, Johan Alfred Pdf, 116.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1914

1917

Personarkiv

Jonasson, Ivar/ reseberättelse

1959

1966

Personarkiv

Jonsson, Karl/ lagfarter Pdf, 849.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1846

1978

Personarkiv

Järsjö by Pdf, 296.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1648

1960

Gårds- och byarkiv

Kulturgruppen i Kumla Pdf, 92.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1973

1976

Övriga föreningar

Kumla arbetarekommun Pdf, 349.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1910

1989

Politiska föreningar

Kumla barnens dag Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

1942

1986

Övriga föreningar

Kumla biologiska föreningar Pdf, 701.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1946

2004

Övriga föreningar

Kumla blåbandsförening Pdf, 644.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1887

1977

Nykterhetsföreningar

Kumla blåbandskrets Pdf, 146.3 kB, öppnas i nytt fönster.

1907

1971

Nykterhetsföreningar

Kumla bok- och pappershandel Pdf, 225.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1925

1929

Handel, restaurang och hotell

Kumla brandstodsförening

1894

1929

Ekonomiska föreningar

Kumla brukshundsklubb

1959

1984

Övriga föreningar

Kumla byGårds- och byarkiv

Kumla civilförsvarsförening Pdf, 332.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1943

1961

Övriga föreningar

Kumla cykelamatörer

1955

1980

Idrottsföreningar

Kumla elektriska AB

1911

1944

El-, gas-, värme- och vattenverk

Kumla Esperantoförening Pdf, 653.3 kB, öppnas i nytt fönster.

1930

1988

Kulturella föreningar

Kumla fabriks- och hantverksförening Pdf, 77.3 kB, öppnas i nytt fönster.

1924

1979

Övriga föreningar

Kumla fabriks- och hantverksförenings ungdomsgille Pdf, 65.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1948

1965

Övriga föreningar

Kumla Folkets Husförening Pdf, 734.7 kB, öppnas i nytt fönster.

1920

1996

Övriga föreningar

Kumla fosterländska förening Pdf, 327.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1887

1918

Kulturella föreningar

Kumla föreläsningsförening Pdf, 273.3 kB, öppnas i nytt fönster.

1911

1979

Kulturella föreningar

Kumla förenade musiker

1979

1984

Kulturella föreningar

Kumla hantverksförenings damklubb Pdf, 49.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1946

1983

Övriga föreningar

Kumla hembygdsförening Pdf, 55.1 kB, öppnas i nytt fönster.


1989

Kulturella föreningar

Kumla hemvärnskompani Pdf, 375.7 kB, öppnas i nytt fönster.

1940

1995

Övriga arkiv och samlingar

Kumla husmodersförening Pdf, 358.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1945

1995

Övriga föreningar

Kumla kooperativa konsumentgille Pdf, 309.3 kB, öppnas i nytt fönster.

1953

1991

Övriga föreningar

Kumla Korpens motionsidrottsförbund Pdf, 15.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1962

2007

Idrottsföreningar

Kumla kvinnoföreningars samarbetskommitte

1940

1947

Övriga föreningar

Kumla köpmannaförening Pdf, 8.3 kB, öppnas i nytt fönster.

1940

1983

Övriga föreningar

Kumla lokala samorganisation Pdf, 23.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1926

1933

Fackliga föreningar

Kumla luftskyddsförening Pdf, 8.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1940

1959

Övriga föreningar

Kumla lärareförening Pdf, 8.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1901

1951

Fackliga föreningar

Kumla missionskrets Pdf, 23.7 kB, öppnas i nytt fönster.

1951

1969

Religiösa föreningar

Kumla moderata kvinnoförbund Pdf, 145.3 kB, öppnas i nytt fönster.

1933

1963

Politiska föreningar

Kumla musiksällskap Pdf, 65 kB, öppnas i nytt fönster.

1933

1955

Kulturella föreningar

Kumla nykterhets lokalkommitte Pdf, 153.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1922

2006

Nykterhetsföreningar

Kumla nöjesklubb

1920

1920

Övriga föreningar

Kumla nötkreatursförsäkrings-förening Pdf, 130.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1906

1957

Ekonomiska föreningar

Kumla pensionärsförening

1946

1979

Övriga föreningar

Kumla revysällskap

1980

1987

Kulturella föreningar

Kumla Röda korskrets

1906

1988

Övriga föreningar

Kumla samarbetskommitte

1927

1941

Övriga föreningar

Kumla SBU

1946

1964


Kumla Schacksällskap

1919

1989

Övriga föreningar

Kumla scoutkår Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

1916

1979

Övriga föreningar

Kumla simklubb Pdf, 294.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1936

1950

Idrottsföreningar

Kumla simsällskap Pdf, 864.5 kB, öppnas i nytt fönster.

1968

2004

Idrottsföreningar

Kumla simsällskaps föräldraförening Pdf, 290.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1972

1988

Idrottsföreningar

Kumla simsällskaps supporterklubb Pdf, 90.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1975

1984

Idrottsföreningar

Kumla skytteförening Pdf, 98 kB, öppnas i nytt fönster.

1904

1997

Idrottsföreningar

Kumla socialdemokratiska fullmäktigegrupp

1930

1960

Politiska föreningar

Kumla Spanienkommitte

1938

1939

Övriga föreningar

Kumla Stadshotell AB Pdf, 654.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1956

1970

Handel, restaurang och hotell

Kumla teaterförening

1975

1987

Kulturella föreningar

Kumla tryckeri Pdf, 591.3 kB, öppnas i nytt fönster.

1917

1994

Tillverkningsindustri

Kumla trädgårdsamatörer

1947

1994

Övriga föreningar

Kumla Ångkvarn Pdf, 492.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1895

1922

Tillverkningsindustri

Kumlabygdens SPF Pdf, 211.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1979

1999

Övriga föreningar

Kvarntorps arbetarekommun Pdf, 374.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1943

1972

Politiska föreningar

Kvarntorps Folkets husförening Pdf, 427.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1946

1983

Kulturella föreningar

Kvarntorps föräldraförening

1954

1972

Övriga föreningar

Kvarntorps hem- och skolaförening Pdf, 470.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1961

1998

Övriga föreningar

Kvarntorps skytteklubb Pdf, 126.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1943

1965

Övriga föreningar

Kvinnoföreningarnas beredskapskommitte

1940

1945

Övriga föreningar

Lannhard, Hilmer/ släktutredningar Pdf, 163.8 kB, öppnas i nytt fönster.Personarkiv

Lars Persgården i Stene

1845

1888

Gårds- och byarkiv

Larsson, Adolf/ Lagfarter Pdf, 332.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1846

1965

Personarkiv

Larsson, Gustav/ FotografierPersonarkiv

Levington, Gustav Vilhelm/ ManuskriptPersonarkiv

Linje 2-kommitten i Kumla/ Kärnkraftsomröstningen

1980

1980

Övriga föreningar

Ljung, Lotten Pdf, 8.2 kB, öppnas i nytt fönster.Personarkiv

Lundgren, LinusPersonarkiv

Mellersta Nerikes skolförening

1904

1922

Övriga föreningar

Metalls verkstadsklubb vid Ericsson Mobile system Pdf, 219.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1963

1995

Fackliga föreningar

MHF:s damklubb Pdf, 112.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1952

2005

Övriga föreningar

Militärmusiksamling/ noter Pdf, 166.4 kB, öppnas i nytt fönster.Övriga arkiv och samlingar

Miljöpartiet i Kumla

1988

1998

Politiska föreningar

Moderata samlingspartiet Pdf, 219.7 kB, öppnas i nytt fönster.

1967

1976

Politiska föreningar

Mossby blåbandsförening Pdf, 304 kB, öppnas i nytt fönster.

1888

1988

Nykterhetsföreningar

Mossby missionsförsamling Pdf, 202.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1908

1921

Religiösa föreningar

Nerikes Allehandas Kumlaredaktion/ fotonegativ

1940

1970

Fotografier

Nerikes Allehandas Kumlaredaktion/ tidningslägg Pdf, 105.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1973

2001

Övriga arkiv och samlingar

Nerikestidningen Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

1912

1944

Tillverkningsindustri

Nordöstra Kumla sockens vägsamfällighet Pdf, 152 kB, öppnas i nytt fönster.

1939

1975

Ekonomiska föreningar

Norra Mossby by Pdf, 25.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1816

1933

Gårds- och byarkiv

NTO ungdomstemplet 162 Framtiden

1942

1947

Nykterhetsföreningar

Nynäs säteri Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

1670

1950

Gårds- och byarkiv

Olsson, August/ Sanna

1870

1918

Personarkiv

Olsson, Halfdan/ reseskildring

1852

1852

Personarkiv

Perssson, Erik/ Diabilder från Kumla

1950

1970

Personarkiv

Persson, Ivar/ Korrespondans Pdf, 115.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1922

1922

Personarkiv

Persson, Petter/ Norra Sanna

1802

1932

Personarkiv

Pettersson, Berne/ FotografierPersonarkiv

Pettersson, Carl Johan Pdf, 113.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1896

1896

Personarkiv

Pettersson, Harry/ ManuskriptPersonarkiv

Prikum Pdf, 614.7 kB, öppnas i nytt fönster.

1976

1997

Övriga föreningar

Pärsson, Lars /Blacksta Pdf, 118.5 kB, öppnas i nytt fönster.

1862

1910

Personarkiv

Rala by Pdf, 132.7 kB, öppnas i nytt fönster.

1700

2003

Gårds- och byarkiv

Riddersbergs gård Pdf, 457.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1891

1921

Gårds- och byarkiv

RLF, Ekeby lokalavdelning

1931

1969

Övriga föreningar

Rotary

1949

1977

Övriga föreningar

Röda korset Pdf, 240.7 kB, öppnas i nytt fönster.

1911

1986

Övriga föreningar

Rösavi by Pdf, 337.3 kB, öppnas i nytt fönster.

1757

1962

Gårds- och byarkiv

Saco-K Pdf, 381.5 kB, öppnas i nytt fönster.

1977

1987

Fackliga föreningar

Samuelsson, ErikPersonarkiv

Samzeliussamlingen Pdf, 5.9 MB, öppnas i nytt fönster.

1100

1900

Övriga arkiv

Sandberg, Allan/ pressklipp

1947

1962

Övriga arkiv

Sannaheds blåbandsförening Pdf, 241.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1894

1971

Nykterhetsföreningar

Sannaheds missionsförsamling Pdf, 716.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1876

1975

Religiösa föreningar

Sannaheds missionsförsamling, juniorföreningen Pdf, 357.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1925

1970

Religiösa föreningar

Sannaheds missionsförsamling, ungdomsföreningen Pdf, 439 kB, öppnas i nytt fönster.

1898

1958

Religiösa föreningar

SGU avdelning 237 Viljan Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

1915

1957

Nykterhetsföreningar

Skoarbetarnas sjuk- och begravningskassa Pdf, 240.3 kB, öppnas i nytt fönster.

1922

1934

Ekonomiska föreningar

Skofabriken Sture

1920

1920

Tillverkningsindustri

Skoindustrimuseets vänförening

1983

1983

Kulturella föreningar

SKPF avd 80 Pdf, 8.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1997

2007

Övriga föreningar

SKTF avd 84 Pdf, 403.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1936

1979

Fackliga föreningar

Spare ClubIdrottsföreningar

SSUH Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförening Pdf, 8.3 kB, öppnas i nytt fönster.

1959

1965

Nykterhetsföreningar

Stene arbetarkommun Pdf, 358.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1943

1973

Politiska föreningar

Stene Brunn AB

1878

1928

Handel, restaurang och hotell

Stene trädgårds- och biologiska förening Pdf, 343.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1952

1990

Övriga föreningar

Stene-Åbytorps gatubelysningsförening Pdf, 166.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1946

1954

Ekonomiska föreningar

Strandborgen, Fastighets AB Pdf, 131.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1946

1958


Ströms skofabrik Pdf, 505.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1893

1922

Tillverkningsindustri

Sundberg och Olssons fotoateljé Pdf, 233.3 kB, öppnas i nytt fönster.

1952

1972

Fotografer

Sundbergs fotoateljé, Sven

1920

1940

Fotografer

SUPRA/Billy Sandin Pdf, 141.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1947

1995

Företag

Svensson, Sven/Ekeby

1830

1870

Personarkiv

Sällskapet Länkarna Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

1955

1980

Nykterhetsföreningar

Sällskapet Länkarnas damklubb

1957

1978

Nykterhetsföreningar

Söderbergs konfektion

1930

1950

Tillverkningsindustri

Södra Mos fastighetsägareförening Pdf, 407.7 kB, öppnas i nytt fönster.

1930

1953

Övriga föreningar

Tapper, Sonja/ FotografierPersonarkiv

Tapper, Tage/ manuskript

1950

1970

Personarkiv

Vallersta by Pdf, 484 kB, öppnas i nytt fönster.

1690

1951

Gårds- och byarkiv

Vesta missionsförsamling Pdf, 451.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1929

1975

Religiösa föreningar

Vesta missionsförsamling, juniorföreningen Pdf, 532.5 kB, öppnas i nytt fönster.

1929

1975

Religiösa föreningar

Wigrell, Märta

1907

1986

Personarkiv

Wigrell, Märta/ DamkonfektionHandel, restaurang och hotell

Västra Åby-Byrstatorps vägsamfällighet

1950

1988

Ekonomiska föreningar

Yxhult AB:s skytteklubb Pdf, 120.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1966

2006

Övriga föreningar

Yxhultsbygdens kultur- och hembygdsförening

1997

2006

Övriga föreningar

Yxhults hundraförening Pdf, 20.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1913

1934

Ekonomiska föreningar

Åby tröskverksförening Pdf, 72.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1920

1972

Ekonomiska föreningar

Åbytorps frysfacksförening

1959

1959

Ekonomiska föreningar

Åbytorps PRO

1974

1993

Övriga föreningar

Åbytorps vägförening

1949

1983

Ekonomiska föreningar

Örebro centraltelefonstation Pdf, 8.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1892

1920

Ekonomiska föreningar

Örebro-kurirens Kumlaredaktion/ FotonFotografier

Örsta vägsamfällighet

1937

1972

Ekonomiska föreningar