Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Enskilda arkiv

Här hittar du vårt register över enskilda arkiv som finns i Kumlas kommunarkiv:

Enskilda arkiv:

Arkivnamn

Startår

Slutår

Kategori

1:a majblommans avdelning i KumlaPDF

1910

1996

Övriga föreningar

Ahlgrens samling, Harald

1940

1970

Övriga arkiv och samlingar

Andersson, AlexÖvriga arkiv och samlingar

Andersson, Emanuel

1931

1965

Personarkiv

Anderssons samling, Alvar/noterPDF

1909

1968

Övriga arkiv och samlingar

Aniansson Robenius, Anna StinaPDF

1892

1931

Personarkiv

Arrbäck, KG/fotografierPersonarkiv

Axelman, Axel/pressklippPDF

1929

1951

Övriga arkiv och samlingar

Berg, Karl-Erik, DiabilderPDF

1948

1967

Personarkiv

Berglund, Hilma/KappetorpPersonarkiv

Björka roteströskverksförening

1902

1972

Ekonomiska föreningar

Blacksta byPDF

1815

1887

Gårds- och byarkiv

Blacksta by, SörgårdenPDF

1830

1951

Gårds- och byarkiv

Bondgårdsgatans villaägarföreningPDF

1971

1976

Övriga föreningar

Bostadsrättsföreningen City

1943

1950

Ekonomiska föreningar

Bozinssamling, Johan/BrevPDF

1890

1905

Personarkiv

Broderskapsgruppen i KumlaPDF

1931

1986

Politiska föreningar

Brydolfs fotoateljé, Knut

1896

1905

Fotografer

Byggnadsföreningen EnighetPDF

1916

1968

Ekonomiska föreningar

Byrsta blåbandsföreningPDF

1890

2006

Nykterhetsföreningar

Byrsta by

1985

1985

Gårds- och byarkiv

Carlsson, Carl-Johan/Hörsta

1893

1893

Personarkiv

Carlsson, P J

1890

1906

Handel, restaurang och hotell

Carlsson, Ulla/LagfarterPDF

1864

1947

Personarkiv

CavatinaPDF

1950

1995

Företag

De arbetslösas förening i Hardemo

1932

1934

Övriga föreningar

Däldviks fastighets AB

1933

1943

Banker och försäkringsverksamhet

Ekeby by, KumlaPDF

1805

1954

Gårds- och byarkiv

Ekeby bygdegårdsföreningPDF

1984

2015

Övriga föreningar

Ekeby-Gällersta scoutkår/fotografier

1950


Övriga föreningar

Ekeby hushållningsgillePDF

1925

1968

Övriga föreningar

Ekeby Majblommekommitte

1936

1992

Övriga föreningar

Ekeby socken, avskrifterPDF

1500

1900

Övriga arkiv och samlingar

Ekeby vägsamfällighetPDF

1944

1988

Ekonomiska föreningar

Ericssons skytteklubbPDF

1971

2008

Idrottsföreningar

Eriksson, Carl/MossbyPDF

1890

1952

Personarkiv

Eriksson, LinusPDF

1916

1916

Personarkiv

Esperantodistriktet i Örebro länPDF

1936

1971

Kulturella föreningar

Fastighetsföreningen i Hörsta blåbandsförening

1946

1960

Övriga föreningar

Finska barnehemmet, Röda korsetPDF

1942

1945

Övriga föreningar

Folkatorps blåbandsförening

1888

1988

Nykterhetsföreningar

Fredriksson, Björn/fotografierPersonarkiv

Fridhem, fastigheten

1894

1932

Gårds- och byarkiv

Frikyrkliga studieförbundet i Örebro länPDF

1966


Kulturella föreningar

Frälsningsarmen, Askersunds kårPDF

1890

1906

Religiösa föreningar

Frälsningsarmen, Hallsbergs kårPDF

1890

1906

Religiösa föreningar

Frälsningsarmen, Kumla kårPDF

1888

1985

Religiösa föreningar

Frälsningsarmen, Täby kårPDF

1890

1905

Religiösa föreningar

Goldheim, Tage/manuskriptPersonarkiv

Gustafsson, David GunnarPDF

1895

1943

Personarkiv

Gustafsson, P G fotoalbum

1934

1934

Personarkiv

Hallin, Oskar Emanuel/lagfarterPDF

1849

1964

Personarkiv

Hallsbergs lantmannaföreningPDF

1886

1892

Ekonomiska föreningar

Hardemo ABF

1918

1962

Kulturella föreningar

Hardemo arbetslösas föreningÖvriga föreningar

Hardemo bastuförening UPAPDF

1941

1990

Ekonomiska föreningar

Hardemo Centerkvinnor

1970

2000


Hardemo häradsallmänningPDF

1830

1970

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

Hardemo jaktvårdsförening

1946

1959

Övriga föreningar

Hardemo kyrkskolas idrottsförening

1944

1968

Idrottsföreningar

Hardemo socialdemokratiska föreningPDF

1929

1977

Politiska föreningar

Hardemo socialdemokratiska ungdomsklubbPDF

1945

1952

Politiska föreningar

Hardemo-Kumla skytteförening

1905

1911

Idrottsföreningar

Hem- och skolaföreningen i Kumla

1970

1986

Övriga föreningar

Hidingsta tegelbrukPDF

1898

1923

Tillverkningsindustri

Hjortsberga byGårds- och byarkiv

Hultman, HolgerPersonarkiv

Hällabrottets dikningsföretagPDF

1926

1940

Ekonomiska föreningar

Hässelgärdets vägsamfällighetPDF

1959

1988

Ekonomiska föreningar

Hörsta blåbandsföreningPDF

1890

1979

Nykterhetsföreningar

Hörsta byPDF

1788

1981

Gårds- och byarkiv

Idrottsföreningen kamraterna (IFK Kumla)PDF

1909

1979

Idrottsföreningar

IOGT ungdomslogen 467 FyrväpplingenPDF

1903

1962

Nykterhetsföreningar

IOGT ungdomslogen Älvan

1914

1920

Nykterhetsföreningar

IOGT ungdomstemplet 67 Natanaels välgång

1898

1905

Nykterhetsföreningar

IOGT-NTO lokalföreningen 2469 Kämpen

1897

1969

Nykterhetsföreningar

IOGT-NTO lokalföreningen 2469 Kämpens folkdanslagPDF

1937

1950

Nykterhetsföreningar

IOGT-NTO lokalföreningen 49 Natanael

1882

1988

Nykterhetsföreningar

IOGT-NTO lokalföreningen 918 SyskonbandetPDF

1909

1979

Nykterhetsföreningar

Jansson, Dorrit/ fotografierPersonarkiv

Johansson, Olle/ pressklippÖvriga arkiv och samlingar

Johansson, Ivar/ Norra Mossby

1887

1971

Personarkiv

Johansson, Johan AlfredPDF

1914

1917

Personarkiv

Jonasson, Ivar/ reseberättelse

1959

1966

Personarkiv

Jonsson, Karl/ lagfarterPDF

1846

1978

Personarkiv

Järsjö byPDF

1648

1960

Gårds- och byarkiv

Kulturgruppen i KumlaPDF

1973

1976

Övriga föreningar

Kumla arbetarekommunPDF

1910

1989

Politiska föreningar

Kumla barnens dagPDF

1942

1986

Övriga föreningar

Kumla biologiska föreningarPDF

1946

2004

Övriga föreningar

Kumla blåbandsföreningPDF

1887

1977

Nykterhetsföreningar

Kumla blåbandskretsPDF

1907

1971

Nykterhetsföreningar

Kumla bok- och pappershandelPDF

1925

1929

Handel, restaurang och hotell

Kumla brandstodsförening

1894

1929

Ekonomiska föreningar

Kumla brukshundsklubb

1959

1984

Övriga föreningar

Kumla byGårds- och byarkiv

Kumla civilförsvarsföreningPDF

1943

1961

Övriga föreningar

Kumla cykelamatörer

1955

1980

Idrottsföreningar

Kumla elektriska AB

1911

1944

El-, gas-, värme- och vattenverk

Kumla EsperantoföreningPDF

1930

1988

Kulturella föreningar

Kumla fabriks- och hantverksföreningPDF

1924

1979

Övriga föreningar

Kumla fabriks- och hantverksförenings ungdomsgillePDF

1948

1965

Övriga föreningar

Kumla Folkets HusföreningPDF

1920

1996

Övriga föreningar

Kumla fosterländska föreningPDF

1887

1918

Kulturella föreningar

Kumla föreläsningsföreningPDF

1911

1979

Kulturella föreningar

Kumla förenade musiker

1979

1984

Kulturella föreningar

Kumla hantverksförenings damklubbPDF

1946

1983

Övriga föreningar

Kumla hembygdsföreningPDF


1989

Kulturella föreningar

Kumla hemvärnskompaniPDF

1940

1995

Övriga arkiv och samlingar

Kumla husmodersföreningPDF

1945

1995

Övriga föreningar

Kumla kooperativa konsumentgillePDF

1953

1991

Övriga föreningar

Kumla Korpens motionsidrottsförbundPDF

1962

2007

Idrottsföreningar

Kumla kvinnoföreningars samarbetskommitte

1940

1947

Övriga föreningar

Kumla köpmannaföreningPDF

1940

1983

Övriga föreningar

Kumla lokala samorganisationPDF

1926

1933

Fackliga föreningar

Kumla luftskyddsföreningPDF

1940

1959

Övriga föreningar

Kumla lärareföreningPDF

1901

1951

Fackliga föreningar

Kumla missionskretsPDF

1951

1969

Religiösa föreningar

Kumla moderata kvinnoförbundPDF

1933

1963

Politiska föreningar

Kumla musiksällskapPDF

1933

1955

Kulturella föreningar

Kumla nykterhets lokalkommittePDF

1922

2006

Nykterhetsföreningar

Kumla nöjesklubb

1920

1920

Övriga föreningar

Kumla nötkreatursförsäkrings-föreningPDF

1906

1957

Ekonomiska föreningar

Kumla pensionärsförening

1946

1979

Övriga föreningar

Kumla revysällskap

1980

1987

Kulturella föreningar

Kumla Röda korskrets

1906

1988

Övriga föreningar

Kumla samarbetskommitte

1927

1941

Övriga föreningar

Kumla SBU

1946

1964


Kumla Schacksällskap

1919

1989

Övriga föreningar

Kumla scoutkårPDF

1916

1979

Övriga föreningar

Kumla simklubbPDF

1936

1950

Idrottsföreningar

Kumla simsällskapPDF

1968

2004

Idrottsföreningar

Kumla simsällskaps föräldraföreningPDF

1972

1988

Idrottsföreningar

Kumla simsällskaps supporterklubbPDF

1975

1984

Idrottsföreningar

Kumla skytteföreningPDF

1904

1997

Idrottsföreningar

Kumla socialdemokratiska fullmäktigegrupp

1930

1960

Politiska föreningar

Kumla Spanienkommitte

1938

1939

Övriga föreningar

Kumla Stadshotell ABPDF

1956

1970

Handel, restaurang och hotell

Kumla teaterförening

1975

1987

Kulturella föreningar

Kumla tryckeriPDF

1917

1994

Tillverkningsindustri

Kumla trädgårdsamatörer

1947

1994

Övriga föreningar

Kumla ÅngkvarnPDF

1895

1922

Tillverkningsindustri

Kumlabygdens SPFPDF

1979

1999

Övriga föreningar

Kvarntorps arbetarekommunPDF

1943

1972

Politiska föreningar

Kvarntorps Folkets husföreningPDF

1946

1983

Kulturella föreningar

Kvarntorps föräldraförening

1954

1972

Övriga föreningar

Kvarntorps hem- och skolaföreningPDF

1961

1998

Övriga föreningar

Kvarntorps skytteklubbPDF

1943

1965

Övriga föreningar

Kvinnoföreningarnas beredskapskommitte

1940

1945

Övriga föreningar

Lannhard, Hilmer/ släktutredningarPDFPersonarkiv

Lars Persgården i Stene

1845

1888

Gårds- och byarkiv

Larsson, Adolf/ LagfarterPDF

1846

1965

Personarkiv

Larsson, Gustav/ FotografierPersonarkiv

Levington, Gustav Vilhelm/ ManuskriptPersonarkiv

Linje 2-kommitten i Kumla/ Kärnkraftsomröstningen

1980

1980

Övriga föreningar

Ljung, LottenPDFPersonarkiv

Lundgren, LinusPersonarkiv

Mellersta Nerikes skolförening

1904

1922

Övriga föreningar

Metalls verkstadsklubb vid Ericsson Mobile systemPDF

1963

1995

Fackliga föreningar

MHF:s damklubbPDF

1952

2005

Övriga föreningar

Militärmusiksamling/ noterPDFÖvriga arkiv och samlingar

Miljöpartiet i Kumla

1988

1998

Politiska föreningar

Moderata samlingspartietPDF

1967

1976

Politiska föreningar

Mossby blåbandsföreningPDF

1888

1988

Nykterhetsföreningar

Mossby missionsförsamlingPDF

1908

1921

Religiösa föreningar

Nerikes Allehandas Kumlaredaktion/ fotonegativ

1940

1970

Fotografier

Nerikes Allehandas Kumlaredaktion/ tidningsläggPDF

1973

2001

Övriga arkiv och samlingar

NerikestidningenPDF

1912

1944

Tillverkningsindustri

Nordöstra Kumla sockens vägsamfällighetPDF

1939

1975

Ekonomiska föreningar

Norra Mossby byPDF

1816

1933

Gårds- och byarkiv

NTO ungdomstemplet 162 Framtiden

1942

1947

Nykterhetsföreningar

Nynäs säteriPDF

1670

1950

Gårds- och byarkiv

Olsson, August/ Sanna

1870

1918

Personarkiv

Olsson, Halfdan/ reseskildring

1852

1852

Personarkiv

Perssson, Erik/ Diabilder från Kumla

1950

1970

Personarkiv

Persson, Ivar/ KorrespondansPDF

1922

1922

Personarkiv

Persson, Petter/ Norra Sanna

1802

1932

Personarkiv

Pettersson, Berne/ FotografierPersonarkiv

Pettersson, Carl JohanPDF

1896

1896

Personarkiv

Pettersson, Harry/ ManuskriptPersonarkiv

PrikumPDF

1976

1997

Övriga föreningar

Pärsson, Lars /BlackstaPDF

1862

1910

Personarkiv

Rala byPDF

1700

2003

Gårds- och byarkiv

Riddersbergs gårdPDF

1891

1921

Gårds- och byarkiv

RLF, Ekeby lokalavdelning

1931

1969

Övriga föreningar

Rotary

1949

1977

Övriga föreningar

Röda korsetPDF

1911

1986

Övriga föreningar

Rösavi byPDF

1757

1962

Gårds- och byarkiv

Saco-KPDF

1977

1987

Fackliga föreningar

Samuelsson, ErikPersonarkiv

SamzeliussamlingenPDF

1100

1900

Övriga arkiv

Sandberg, Allan/ pressklipp

1947

1962

Övriga arkiv

Sannaheds blåbandsföreningPDF

1894

1971

Nykterhetsföreningar

Sannaheds missionsförsamlingPDF

1876

1975

Religiösa föreningar

Sannaheds missionsförsamling, juniorföreningenPDF

1925

1970

Religiösa föreningar

Sannaheds missionsförsamling, ungdomsföreningenPDF

1898

1958

Religiösa föreningar

SGU avdelning 237 ViljanPDF

1915

1957

Nykterhetsföreningar

Skoarbetarnas sjuk- och begravningskassaPDF

1922

1934

Ekonomiska föreningar

Skofabriken Sture

1920

1920

Tillverkningsindustri

Skoindustrimuseets vänförening

1983

1983

Kulturella föreningar

SKPF avd 80PDF

1997

2007

Övriga föreningar

SKTF avd 84PDF

1936

1979

Fackliga föreningar

Spare ClubIdrottsföreningar

SSUH Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsföreningPDF

1959

1965

Nykterhetsföreningar

Stene arbetarkommunPDF

1943

1973

Politiska föreningar

Stene Brunn AB

1878

1928

Handel, restaurang och hotell

Stene trädgårds- och biologiska föreningPDF

1952

1990

Övriga föreningar

Stene-Åbytorps gatubelysningsföreningPDF

1946

1954

Ekonomiska föreningar

Strandborgen, Fastighets ABPDF

1946

1958


Ströms skofabrikPDF

1893

1922

Tillverkningsindustri

Sundberg och Olssons fotoateljéPDF

1952

1972

Fotografer

Sundbergs fotoateljé, Sven

1920

1940

Fotografer

SUPRA/Billy SandinPDF

1947

1995

Företag

Svensson, Sven/Ekeby

1830

1870

Personarkiv

Sällskapet LänkarnaPDF

1955

1980

Nykterhetsföreningar

Sällskapet Länkarnas damklubb

1957

1978

Nykterhetsföreningar

Söderbergs konfektion

1930

1950

Tillverkningsindustri

Södra Mos fastighetsägareföreningPDF

1930

1953

Övriga föreningar

Tapper, Sonja/ FotografierPersonarkiv

Tapper, Tage/ manuskript

1950

1970

Personarkiv

Vallersta byPDF

1690

1951

Gårds- och byarkiv

Vesta missionsförsamlingPDF

1929

1975

Religiösa föreningar

Vesta missionsförsamling, juniorföreningenPDF

1929

1975

Religiösa föreningar

Wigrell, Märta

1907

1986

Personarkiv

Wigrell, Märta/ DamkonfektionHandel, restaurang och hotell

Västra Åby-Byrstatorps vägsamfällighet

1950

1988

Ekonomiska föreningar

Yxhult AB:s skytteklubbPDF

1966

2006

Övriga föreningar

Yxhultsbygdens kultur- och hembygdsförening

1997

2006

Övriga föreningar

Yxhults hundraföreningPDF

1913

1934

Ekonomiska föreningar

Åby tröskverksföreningPDF

1920

1972

Ekonomiska föreningar

Åbytorps frysfacksförening

1959

1959

Ekonomiska föreningar

Åbytorps PRO

1974

1993

Övriga föreningar

Åbytorps vägförening

1949

1983

Ekonomiska föreningar

Örebro centraltelefonstationPDF

1892

1920

Ekonomiska föreningar

Örebro-kurirens Kumlaredaktion/ FotonFotografier

Örsta vägsamfällighet

1937

1972

Ekonomiska föreningar