Familj, barn och ungdom

Alla kan någon gång drabbas av utmaningar i familjelivet. Det kan handla om konflikter i hemmet, rutiner som inte fungerar eller svårigheter i relationen med din tonåring. Kanske är du osäker på vad du behöver eller vart du ska vända dig?

Kumla kommun erbjuder olika typer av stöd till föräldrar, barn och ungdomar. Socialtjänstens uppdrag är att i första hand ge dig som förälder det stöd du behöver för att stärkas i din föräldraroll. Ett kortvarigt stöd kan du få utan att ärendet registreras. För ett mer långvarigt stöd behövs ett beslut från socialsekreterare. Allt stöd vi erbjuder är gratis.

Råd- och stödsamtal till dig som förälder

Som medborgare i Kumla kommun kan du som förälder få råd- och stödsamtal via Familjeenhetens öppenvård. Stödet riktar sig till föräldrar med barn upp till 18 år. Det finns möjlighet till max fem samtal och det går att vara anonym om man så önskar. Du blir inte registrerad eller journalförd. Samtalen är frivilliga, kostnadsfria och förs under sekretess i enlighet med socialtjänstlagen och kräver inget biståndsbeslut.

Behöver du råd- och stödsamtal?

Ansök via vår e-tjänst eller kontakta kommunens servicecenter på telefon 019-58 80 00 för mer information.

E-tjänst för att anmäla intresse för råd- och stödsamtal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föräldratelefon

Föräldratelefonen riktar sig till dig som är förälder eller annan vårdnadshavare med barn upp till 18 år. På föräldratelefonen kan du rådgöra med erfarna socialarbetare och familjebehandlare, om du känner oro eller har frågor kring din föräldrarroll. Du kan även få information och hänvisning till andra aktörer som erbjuder stöd eller information om vad socialtjänsten kan erbjuda familjer som behöver stöd.

Du blir inte registrerad eller journalförd, du kan vara anonym.

Du når Föräldratelefonen på telefonnummer 019-58 82 44 och du kan ringa måndagar kl. 11-13 och torsdagar kl. 12-14 (helgfria dagar).

Droger och urinprovtagning

I dag finns det droger i alla samhällsklasser och i alla bostadsområden. Det handlar om kloka ungdomar, med drömmar och ambitioner, som inte planerar att hamna i ett missbruk. De provar för att det känns spännande eller för att kompisarna gör det. Många har också föreställningen av att det är ofarligt.

Är du som förälder orolig för om din ungdom använder droger?

Föräldrasamverkan kan vara en väg att få råd och stöd, och samtidigt ge en plattform för diskussioner runt alkohol- och droganvändning hos ungdomarna.

Uppmärksamma om era ungdomar förändrar sitt beteende på något sätt:

 • nya umgängeskretsar
 • humörsvängningar, trötthet
 • fritidsintressen upphör / minskar
 • skolk, försämrade skolresultat
 • nästan aldrig hemma
 • hemlighetsfull, lögner och undanflykter
 • pengar försvinner.

Viktigt att tänka på:

 • tala med ditt barn och lyssna noga, bry dig i stort och smått
 • sätta gränser, hjälpa ungdomen att säga nej
 • tro inte att alla andra får eller gör
 • gör överenskommelser
 • var vaken och bered att hämta
 • var uppmärksam när det behövs
 • lär dig tolka signaler
 • bygg nätverk och håll kontakt med andra föräldrar
 • lär känna kamraterna
 • ha koll vilka sidor ungdomen besöker på Internet
 • läs och lär er om droger.

Om man som förälder känner sig orolig, är det viktigt att prata med sitt barn. Förklara varför du är orolig och var så rak som möjligt. Även om det kanske inte handlar om droger kan det ju vara något annat som barnet behöver hjälp med. När föräldrar vänder sig till oss brukar vi alltid säga att de ska lita till sin magkänsla, att de ska ta sin oro på allvar. Föräldrar känner ändå sina barn bäst.

Boka tid för urinprov

Om du som vårdnadshavare känner oro eller misstanke om att din ungdom använder droger erbjuder vi kostnadsfria urinprov för ungdomar upp till 18 år. Besöket ska ske i sällskap med vårdnadshavare.

Du bokar tid genom att kontakta våra fältkuratorer på telefon 019-58 80 80.

Var lämnas urinprovet?

Familjeenhetens öppenvård, i stadshuset på Köpmangatan 7.

Hur går det till?

Så långt det är möjligt finns en man och en kvinna på plats och ansvarar för provtagningen. Information ges om vad ett prov kan visa, tecken på droganvändning och vilket stöd vi kan erbjuda.

Om provet visar tecken på användning av droger görs en orosanmälan till Familjeenhetens socialsekreterare.

Ungdomen erbjuds sedan fylla i ett testformulär (audit och/eller dudit) så att vi kan få en bild över användandet för att på bästa sätt kunna hjälpa ungdomen. Resultatet meddelas sedan till ungdomen och vårdnadshavarna.

Frågor?

Då är du välkommen att kontakta öppenvården via kommunens servicecenter på telefon 019-58 94 18.

Familjebehandling

Familjebehandling utgår ifrån barnets behov och att stödja barnets utveckling. På öppenvården jobbar vi med att stärka föräldern i sin föräldraroll. Det kan handla om konflikthantering och rutiner i hemmet. Det kan även handla om relationer i familjen och att förbättra kommunikationen mellan familjemedlemmarna. Vi arbetar också med att tydliggöra olika familjemedlemmars behov samt att stärka trygghet och tillit i familjen.

För familjer som är i behov av ett mer långvarigt stöd hos socialtjänsten behövs ett biståndsbeslut. Det innebär att ni träffar en socialsekreterare som utreder er situation så att insaten bygger på de behov som just er familj har.

Insatser enligt socialtjänstlagen är frivillig. Vår ambition är att anpassa stödets utformning utifrån familjens enskilda behov samt att familjen ska känna hög delaktighet i insatsens utformning. Familjebehandlingen kan erbjudas i form av samtalsstöd till föräldrar enskilt eller i par. Förälder/föräldrar och ungdom/barn kan även delta i samtal tillsammans. Det finns också möjlighet att familjebehandlare gör hembesök.

Du kan ansökan om insats genom att kontakta kommunens servicecenter på telefon 019-58 80 00.

Samverkansmodeller

Bron

Skola och socialtjänst har i samarbete utformat en modell där vi på ett lättillgängligt sätt kan stötta familjer i behov av stöd. Syftet med modellen är att skolan tillsammans med dig som förälder har en snabb väg in till socialtjänstens öppenvård där ni kan få stöd i att återfå balansen i familjen. Det kan till exempel handla om att ditt barn inte längre vill gå till skolan eller att det är svårt att få ordning på vardagsrutinerna eller andra situationer som i sin tur påverkar skolan.

Under samtalen förs endast arbetsanteckningar som förstörs efter avslut och era personuppgifter registreras inte någonstans. Familjebehandlarna ni möter har sekretess. Det är en ganska kort men intensiv kontakt på fem träffar. Träff ett och fem sker på skolan tillsammans med berörd skolpersonal. Träff två-fyra sker med förälder/föräldrar och familjebehandlare på öppenvården där varje samtal har ett eget tema.

Ni som familj blir aktuell för modellen genom att skolan tar upp frågan med er och beskriver vad det innebär i stora drag. Om ni som familj tycker att detta låter som något som kan hjälpa er tar skolan kontakt med öppenvården och bokar tid för träff ett. Är detta någonting för er kan ni ta kontakt med barnets mentor på skolan.

Mini-Bron

Förskola, bvc och socialtjänst har i samarbete utformat en modell där vi på ett lättillgängligt sätt kan hjälpa familjer i behov av stöd. Syftet med modellen är att förskola och bvc tillsammans med dig som förälder har en snabb väg in till socialtjänstens öppenvård där ni kan få stöd i att återfå balansen i familjen.

Det kan till exempel handla om att det är svårt med vardagsrutinerna, som i sin tur påverkar situationen på förskolan eller barnets utveckling i stort. Det förs endast arbetsanteckningar som förstörs efter avslut och ni registreras inte någonstans. Familjebehandlarna ni möter har sekretess.

Ni som familj blir aktuell för modellen genom att bvc eller förskola tar upp frågan med er och beskriver vad det innebär i stora drag.

Om ni som familj tycker att detta låter som något som kan hjälpa er tar bvc/förskola kontakt med öppenvården och bokar tid för träff 1.

Socialtjänstens kontaktuppgifter

Besöksadress

Stadshuset
Torget 1
692 31 Kumla

Postadress

Kumla kommun
Stadshuset
692 80 Kumla

Telefon

019-58 80 00 (Servicecenter)

Öppettider

Våra ordinarie arbetstider är måndag-fredag 8.00-16.00. Helgdagar är socialkontoret i Kumla stängt. Dag före röd dag stänger Servicecenter klockan 13.00, men du kan då kontakta vår akuttelefon fram till klockan 16.30. För att komma i kontakt med vår akuttelefon inom vår arbetstid när Servicecenter är stängt, ring till Servicecenters telefonsvarare på nummer 019-58 80 00.

Vid en mer akut situation utöver ordinarie arbetstid, kontaktar du i första hand Socialjouren i Örebro, 019-21 41 05. Om du har mycket akut oro, exempelvis för att ett brott begås, kontakta SOS Alarm, 112.