God man, förvaltare, förmyndare

Sydnärkes överförmyndarnämnd består av de fem Sydnärkekommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg.

Händer målade i många olika färger sträcker sig mot skyn.

Kontakta oss!

Här hittar du kontaktuppgifter till Sydnärkes överförmyndarkansli

Klippor och hav

Aktuellt

Nyheter, aktuella utbildningar och annat som vi har på gång.