Yrkesvux

Byggnation och grävmaskin

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna.

Följande utbildningar är öppna för ansökan: Yrkesförare godstransporter (lastbilschaufför), Fastighetsskötare, Vård- och omsorg för visstidsanställda.

Information om serviceassistentutbildning kommer inom kort. Start i slutet av februari.

Kumla kommun samarbetar med 8 av länets övriga kommuner runt Yrkesvux. Boende i dessa kan söka fritt våra utbildningar utan prövning av interkommunal ersättning.

Satsningen är i första hand riktad till personer med kort tidigare utbildning eller som har haft svårt att få jobb. De grupperna tas in på utbildningarna i första hand. 

Yrkesvux