Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Yrkesvux

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna.

Byggnation och grävmaskin

Kumla kommun samarbetar med länets övriga kommuner runt Yrkesvux. Boende i dessa kommuner kan fritt söka våra utbildningar utan prövning av interkommunal ersättning, undantaget vård- och omsorgsutbildningen.

Satsningen är riktad till personer med kort tidigare utbildning, arbetslösa, de med avbruten gymnasieutbildning, de som är timanställda samt de som vill byta yrke.