Yrkesvux

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna.

Byggnation och grävmaskin

Kumla kommun samarbetar med länets övriga kommuner runt Yrkesvux. Boende i dessa kommuner kan fritt söka våra utbildningar utan prövning av interkommunal ersättning, undantaget vård- och omsorgsutbildningen.

Satsningen är riktad till personer med kort tidigare utbildning, arbetslösa, de med avbruten gymnasieutbildning, de som är timanställda samt de som vill byta yrke.