Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Yrkesvux

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna.

Byggnation och grävmaskin

Kumla kommun samarbetar med länets övriga kommuner runt Yrkesvux. Boende i dessa kommuner kan fritt söka våra utbildningar utan prövning av interkommunal ersättning.

Satsningen är riktad till personer med kort tidigare utbildning, arbetslösa, de med avbruten gymnasieutbildning, de som är timanställda samt de som vill byta yrke.

Yrkesvux