Yrkesvux

Byggnation och grävmaskin

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna.

Kumla kommun samarbetar med 8 av länets övriga kommuner runt Yrkesvux. Boende i dessa kan söka fritt våra utbildningar utan prövning av interkommunal ersättning.

Satsningen är i första hand riktad till personer med kort tidigare utbildning eller som har haft svårt att få jobb. De grupperna tas in på utbildningarna i första hand. 

Yrkesvux