Lokalvårdutbildning

Hos oss i Kumla får du en grundläggande yrkesutbildning som ger dig möjlighet att söka jobb som lokalvårdare. Utbildade lokalvårdare efterfrågas.

Golvmopp

Förkunskapskrav

För att läsa denna utbildning krävs minst godkända betyg från SFI C.

Bifoga betygskopior med din ansökan.

Det ingår yrkessvenska som stöd för att klara utbildningen. 

Arbetsformer

Vi kommer att arbeta flexibelt utifrån dina förkunskaper. Vi börjar med en kartläggning av de kunskaper du redan har, dessa valideras. Därefter utformas en utbildningsplan över det som återstår. Utbildningstidens längd kan påverkas av planeringen.

En del av utbildningen genomförs som arbetsförlagt lärande på en arbetsplats med handledare och en del genomförs på skolan. Utbildningen är en heltidsutbildning på dagtid. De skolförlagda delarna genomförs i Vuxenutbildningens lokaler i Kumla.

Arbetsplatsförlagt lärande är i många fall i andra kommunen. Det betyder att du behöver kunna åka dit med t.ex. med buss eller tåg. Du står själv för kostnader upp till 600 kr per månad. På arbetsplatsen måste du ha de kläder som arbetsplatsen har bestämt gäller där.Att arbeta med lokalvård betygder att du måste kunna klara ett fysiskt kroppsarbete. Att vara närvarande på lektionerna och praktiken är nödvändigt för att du ska klara utbildningen.

För dig med utländsk bakgrund ingår yrkessvenska som stöd för att klara din utbildning.

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Se www.csn.se

Utbildningstid

Utbildningen planeras starta hösten 2024. Utbildningen är på 17 veckor och motsvarar 350 poäng. Studietakt 100%.

Kursinnehåll

Kurs

Poäng

Service och bemötande 1

100 vp

Städservice

100 vp

Orienteringskurs yrkessvenska

50 vp

Orienteringskurs lokalvård

100 vp

Totalt

350 poäng

Orienteringskursen i yrkessvenska är i första hand avsedd för deltagare som saknar betyg i svenska/svenska som andraspråk motsvarande årskurs 9. 

Ansökan

Ansökan stängd.

Ansökan gör du via Komvux i din hemkommun.

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, tel. 019 - 58 80 40, roger.kallstrom@kumla.se

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning

Kontakt

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@vux.kumla.se