Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lokalvårdutbildning

Golvmopp

Allmän information

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna. Utbildningarna ska ge möjligheter till arbete efter genomgången kurs.

Utbildningen anordnas i samarbete med Örebro Läns kommuner. Innevånare i de kommunerna söker fritt till utbildningen. Ansökan lämnas dock till hemkommunen. Innevånare i andra kommuner lämnar ansökan till hemkommunen, som fattar beslut om de beviljar kostnaden för utbildningen. 

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Se www.csn.se 

Kombination med SFI eller grundläggande svenska

Utbildningen kan kombineras med studier inom SFI eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning. Då ingår yrkessvenska som stöd för att klara utbildningen. 

Förkunskapskrav

För att läsa denna utbildning krävs minst godkända betyg på SFI.

Bifoga betygskopior med din ansökan.

Det ingår yrkessvenska som stöd för att klara utbildningen. 

Arbetsformer

Vi kommer att arbeta flexibelt utifrån dina förkunskaper. Vi börjar med en kartläggning av de kunskaper du redan har, dessa valideras. Därefter utformas en utbildningsplan över det som återstår. Utbildningstidens längd kan påverkas av planeringen.

En del av utbildningen genomförs som arbetsförlagt lärande på en arbetsplats med handledare och en del genomförs på skolan. Utbildningen är en heltidsutbildning på dagtid. De skolförlagda delarna genomförs i Vuxenutbildningens lokaler i Kumla.

Arbetsplatsförlagt lärande är i många fall i andra kommunen. Det betyder att du behöver kunna åka dit med t.ex. med buss eller tåg. Du står själv för kostnader upp till 600 kr per månad. På arbetsplatsen måste du ha de kläder som arbetsplatsen har bestämt gäller där.Att arbeta med lokalvård betygder att du måste kunna klara ett fysiskt kroppsarbete. Att vara närvarande på lektionerna och praktiken är nödvändigt för att du ska klara utbildningen.

Utbildningstid

Utbildningen börjar 20-10-05 och pågår i 17 veckor. Utbildningen slutar 21-01-29.

Kursinnehåll

Kurs

Poäng

Service och bemötande 1

100 vp

Städservice

100 vp

Orienteringskurs yrkessvenska

50 vp

Orienteringskurs lokalvård

100 vp

Totalt

350 vp

Orienteringskursen i yrkessvenska är i första hand avsedd för deltagare som saknar betyg i svenska/svenska som andraspråk motsvarande årskurs 9. 

Ansökan

Skicka din ansökan till: Kumla kommun Vuxenutbildningen 692 80 Kumla. Ansökningsblankett hittar du på www.kumla.se/vuxenutbildning.

Utbildningen är ej sökbar.

Du som inte är folkbokförd i Kumla kommun lämnar din ansökan till din hemkommun i god tid innan sista ansökningsdag.

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, tel. 019 - 58 80 40, roger.kallstrom@kumla.se

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning

Kontakt

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@kumla.se