Butikssäljare

Har du funderat på att arbeta i affär? Då har vi utbildningen för dig! Handel är ett brett område som ger dig möjlighet att arbeta inom det område som intresserar dig mest. Det kan bland annat vara livsmedel, mode, sport, inredning och elektronik.

Bananer i butik

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska och matematik från grundskolans årskurs 9, alt. grundläggande vuxenutbildning svenska grund som andraspråk delkurs 3 och matematik grund delkurs 3 eller motsvarande kunskaper. Bifoga betygskopior till ansökan.

Undantag kan göras för dig som är klar med SFI D eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning delkurs 1 och 2. Undantag väljs ut genom intervjuer och den bedömning som genomförs är om du förväntas klara utbildningen.

För dig med utländsk bakgrund ingår yrkessvenska som stöd för att klara utbildningen.

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information, besök www.csn.se 

Arbetssätt och arbetsformer

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning vilket innebär att 70 procent av utbildningen kommer att genomföras på en arbetsplats som arbetsplatsförlagt lärande. Resten är skolförlagd utbildning.

Vi kommer att arbeta flexibelt utifrån dina förkunskaper. Vi börjar med en kartläggning av de kunskaper du redan har, dessa valideras. Därefter utformas en utbildningsplan över det som återstår. Utbildningstidens längd kan påverkas av planeringen. 

Utbildningstid

Utbildningen planeras starta hösten 2024. Utbildningen är på 40 veckor och motsvarar 900 poäng. Studietakt 100%

Kursinnehåll

Kurs

Poäng

Servicekunskap

100 vp

Branschkunskap inom handel

100 vp

Affärsutveckling och ledarskap

100 vp

Praktisk marknadsföring 1

100 vp

Praktisk marknadsföring 2

100 vp

Personlig försäljning 1

100 vp

Personlig försäljning 2

100 vp

Information och kommunikation 1

100 vp

Handel specialisering

100 vp

Total poäng

900 poäng

Ansökan

Ansökan stängd.

Ansökan gör du via Komvux i din hemkommun.

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, tel. 019 - 58 80 40, roger.kallstrom@kumla.se 

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning

Kontakt

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@vux.kumla.se

Carina Jonsson, lärare

carina.jonsson@skola.kumla.se