Målare

Utbildningen ska ge dig en grundläggande yrkesutbildning att söka jobb som målare.Utbildningen ger dessutom arbetslivserfarenhet och kunskaper inom yrkesområdet.

Målare

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska och matematik från grundskolans årskurs 9, alt. grundläggande vuxenutbildning svenska grund som andraspråk delkurs 3 och matematik grund delkurs 3 eller motsvarande kunskaper. Bifoga betygskopior till ansökan.

Undantag kan göras för dig som studerar SFI eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning. 

Körkort är önskvärt

Arbetssätt och arbetsformer

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning vilket innebär att 70 procent av utbildningen kommer att genomföras på en arbetsplats som arbetsplatsförlagt lärande. Resten är skolförlagd utbildning.

Vi kommer att arbeta flexibelt utifrån dina förkunskaper och din studieplan.

Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv dina skyddskläder, 1500-2000 kr.

För dig med utländsk bakgrund ingår yrkessvenska som stöd för att klara din utbildning.


Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information, besök www.csn.se 

Utbildningstid

Utbildningen startar 2023-02-27 och utbildningen slutar 2024-03-15. Utbildningen är på 55 och motsvarar 1400 gymnasiepoäng. Studietakt 100%

Kursinnehåll

Kurs

Poäng

Måleriprocessen

200 vp

Måleri 1

200 vp

Måleri 2

200 vp

Måleri 3

200 vp

Måleri 4

200 vp

Måleri 5

200 vp

Måleri dekorationsteknik

100 vp

Måleri äldre måleriteknik

100 vp

Att vara målare är ett praktiskt och kreativt yrke. Du arbetar ofta självständigt, men träffar både kunder och andra yrkesgrupper, vilket kräver att du är bra på både samarbete och att ta stort eget ansvar. Sommartid arbetar du mycket utomhus, under vintern är det mest inomhusjobb. Du arbetar i olika typer av miljöer; så som bostäder, kontor, skolor, sjukhus och industrier. Målet är att du som utbildad målare ska bli specialist på behandling av ytor. Du utför arbetsmoment som underarbeten och grundning, spackling, målning, tapetsering samt marmorering och dekoration. 

Ansökan

Ej sökbar.

Ansöker gör du via din hemkommun.

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, tel. 019 - 58 80 40, roger.kallstrom@kumla.se 

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning

Kontakt

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@vux.kumla.se

Morgan Laursén, samordnare Kvarntorp

morgan.laursen@skola.kumla.se