Lager och logistik

Hos oss i Kumla får du en grundlägande yrkesutbildning inom lager och logistik som ger dig mycket goda möjligheter att få ett arbete. På utbildningen lär du dig godshantering med hjälp av truckar, maskiner och lastbärare. Du lär dig också olika logistikflöden och hur dessa påverkar gods- och varuflöden. Du kommer att få en mordern och givande utbildning inom lager- och terminalhantering.

Bilden visar en busschaufför som kör buss inifrån bussen.

Förkunskaper

För att läsa denna utbildning krävs att du som minst har godkända betyg från grundskola i svenska eller svenska som andraspråk. Från grundläggande vuxenutbildning, svenska grund som andraspråkdelkurs 3 och matematik delkurs 3 eller motsvarande kunskaper.

Undantag kan göras för dig som är klar med SFI D eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning delkurs 1 och 2. Undantag väljs ut genom intervjuer och den bedömning som genomförs är om du förväntas klara utbildningen.

B-körkort är önskvärt, för dig sominte har det ingår en extra teorikurs för att klara körkort.

Arbetsformer

Vi kommer arbeta flexibelt utifrån dina förkunskaper och din studieplan.

Utbildningen är på heltid och dagtid.

Utbildningen bedrivs som lärlingsutbildning. Detta innebär att 70 procent av utbildninge kommer att genomföras på en arbetsplats som arbetsplatsförlagd lärande. Resten av tiden är skolförlagd.

Du betalar själv kostnaden för arbetskläder, du behöver beställa boken Logistikboken ISBN 978-91-47-12560-9 finns hos Liber.

För dig med utländsk bakgrund ingår yrkessvenska som stöd för att klara din utbildning.

Utbildningstid

Utbildningen startar 2024-08-05 och slutar 2025-05-09. Utbildningen är 40 veckor. Studietakt 100%

Kursinnehåll

Lageradministation och terminallogistik

200 vp

Lagerprocessen

200 vp

Plockhantering

100 vp

Godshantering

100 vp

Hantering av gods

200 vp

Orienteringskurs yrkessvenska

200 vp

Total poäng

800/1000 poäng

Ansökan

Ansökan öppnar 2024-01-29 och ansökan stänger 2024-06-14.

Ansöker gör du via din hemkommun.

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. SeFör mer information, besök www.csn.se

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, mejl roger.kallstrom@kumla.se

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning

Kontakt

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@vux.kumla.se