Barnskötare

Utbildningen ska ge dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande och behov samt om olika pedagogiska verksamheter. Efter utbildningen kan du arbeta som barnskötare, elevassistent inom förskolan och skolan.

Flicka som målar

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska och matematik från grundskolans årskurs 9, alt. grundläggande vuxenutbildning svenska grund som andraspråk delkurs 3 och matematik grund delkurs 3 eller motsvarande kunskaper. Bifoga betygskopior till ansökan.

Undantag kan göras för dig som är klar med SFI D eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning delkurs 1 och 2. Undantag väljs ut genom intervjuer och den bedömning som genomförs är om du förväntas klara utbildningen.

För dig med utländsk bakgrund ingår yrkessvenska som stöd för att klara utbildningen.

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information, besök www.csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Arbetssätt och arbetsformer

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning vilket innebär att 70 procent av utbildningen kommer att genomföras på en arbetsplats som arbetsplatsförlagt lärande. Resten är skolförlagd utbildning.

Vi kommer att arbeta flexibelt utifrån dina förkunskaper. Vi börjar med en kartläggning av de kunskaper du redan har, dessa valideras. Därefter utformas en utbildningsplan över det som återstår. Utbildningstidens längd kan påverkas av planeringen. 

Utbildningstid

Utbildningen startar 2024-08-26 och utbildningen slutar 2025-05-30. Utbildningen är på 40 veckor och motsvarar 1100 gymnasiepoäng. Studietakt 100%

Kursinnehåll

Kurs

Poäng

Pedagogiskt arbete

200 vp

Skapande verksamhet

100 vp

Barns lärande och växande

100 vp

Kommunikation

100 vp

Pedagogiska teorier och praktiker

100 vp

Pedagogiskt ledarskap

100 vp

Hälsopedagogik

100 vp

Lärande och utveckling

100 vp

Människans miljöer

100 vp

Specialpedagogik 1

100 vp

Total poäng

1100 poäng

Ansökan

Ansökan öppnar 2024-01-29 och ansökan stänger 2024-05-24.

Ansökan gör du via Komvux i din hemkommun.

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, tel. 019 - 58 80 40, roger.kallstrom@kumla.se 

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning

Kontakt

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@vux.kumla.se

Helena Pettersson, lärare

helena.pettersson@vux.kumla.se