Fastighetsskötare

Tycker du om att ha kontakt med olika människor såsom hyresgärster, hyresvärdar, hantverkare och entreprenörer är detta ett yrke för dig.

Yrket är mycket omväxlande och ingen dag är den andra lik, då man har med människor och teknik att göra i sitt dagliga förvärv.

Hos oss i Kumla får du en grundläggande utbildning som ger dig möjlighet att jobba som fastighetsskötare, fastighetstekninker eller trädgårdsarbetare. Möjligheten till ett arbete är mycket goda.

Ett skåp med säkringar

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk och matematik från grundskolan, grundläggande vuxenutbildning svenska / svenska som andraspråk delkurs 3 och matematik grund delkurs 3 eller motsvarande kunskaper. Bifoga betygskopior till ansökan.

Undantag kan göras för dig som är klar med SFI D eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning delkurs 1 och 2. Undantag väljs ut genom intervjuer och den bedömning som genomförs är om du förväntas klara utbildningen.

Körkort är önskvärt.

Arbetssätt och arbetsformer

Du får lära dig grunderna om hur byggnader och olika installationer i fastigheter är uppbyggda och fungerar. Hur man gör enklare felsökningar, reparationer och underhållsarbeten. Du får även kunskaper hur man sköter grönytor, hårdgjorda ytor, planteringar, träd och buskar.

Utbildningen är en lärlingsutbildning vilket innebär att 70 procent av utbildningen kommer att genomföras på en arbetsplats resterande tid är du i skolan.

Utbildningen är kostnadsfri, men du betalar själv dina skyddskläder.

För dig med utländsk bakgrund ingår yrkessvenska som stöd för att klara din utbildning.

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Se www.csn.se

Utbildningstid

Utbildningen startar 2024-05-20 och utbildningen slutar 2025-03-28. Studietakt 100%

Kursinnehåll

Kurs

Poäng

Bygg och anläggning 1

200 vp

Service och bemötamde 1

100 vp

Yttre miljö - anläggningar

100 vp

Yttre miljö - maskiner och verktyg

100 vp

Beskärning och trädvård

100 vp

Växtkunskap - fastighetsskötsel

100 vp

Fastighetsservice byggnader

100 vp

Fastighetsservice ytor

100 vp

Anläggning gröna ytor

200 vp

Motor- och röjmotorsåg 1

100 vp

Motor- och röjmotorsåg 2

100 vp

Yrkessvenska

100 vp

Total poäng

1400 poäng

Ansökan

Ansökan öppnar 2024-01-01 och ansökan stänger 2024-04-19.

Ansökan gör du via Komvux i din hemkommun.

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, tel. 019 - 58 80 40, roger.kallstrom@kumla.se

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning

Kontakt

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40 Länk till annan webbplats.

roger.kallstrom@vux.kumla.se