Serviceassistent

Utbildningen till serviceassistent ger dig en grund för arbete med städning, måltider och annan service inom äldreomsorg och sjukvård.

Två händer

Förkunskapskrav

För att läsa denna utbildning krävs minst godkända betyg i SFI, delkurs C.

Bifoga betygskopior till ansökan.

Det ingår yrkessvenska som stöd för att klara utbildningen. 

Arbetsformer

Utbildningen bedrivs på heltid med skolförlagd undervisning ungefär 20 timmar i veckan. Därutöver ingår självstudier upp till heltid, 40 timmar i veckan. Praktik ingår under 4-5 veckor. Praktiken är 8 timmar per dag och är på en arbetsplats i Kumla, Örebro eller Sydnärke.

Om du har tidigare erfarenheter eller kunskap inom området så kan dent innebära att utbildningen förkortas. 

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Se www.csn.se  

Utbildningstid

Baspaketet är på 21 veckor och motsvarar 450 gymnasiepoäng. Utbildningen startar 2024-01-29 och slutar 2024-06-14. Studietakt 100 %

Valbar påbyggnad vård- och omsorg är på 20 veckor och startar hösten 2024-08-05 och slutar 2024-12-20.

Kursinnehåll

Kurs baspaket

Poäng

Service och bemötande 1

100 vp

Städservice

100 vp

Hygien

100 vp

Orienteringskurs yrkessvenska

100 vp

Orienteringskurs Data

50 vp

Totalt

450 vp

Kursinnehåll

Påbyggnad vård- och omsorg


Omvårdnad 1

100 vp

Kost, måltid och munhälsa

100 vp

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning

100 vp

Yrkessvenska

100 vp

Orienteringskurs om yrket

50 vp

Ansökan

Ansökan öppnar 2023-10-23 och ansökan stänger 2024-01-12.

Ansöker gör du via din hemkommun.

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, tel. 019 - 58 80 40, roger.kallstrom@kumla.se

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning

Kontakt

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@vux.kumla.se