Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Serviceassistent

Utbildningen till serviceassistent ger dig en grund för arbete med städning, måltider och annan service inom äldreomsorg och sjukvård.

Två händer

Förkunskapskrav

För att läsa denna utbildning krävs minst godkända betyg i SFI, delkurs C.

Bifoga betygskopior till ansökan.

Det ingår yrkessvenska som stöd för att klara utbildningen. 

Arbetsformer

Utbildningen bedrivs på heltid med skolförlagd undervisning ungefär 20 timmar i veckan. Därutöver ingår självstudier upp till heltid, 40 timmar i veckan. Praktik ingår under 4-5 veckor. Praktiken är 8 timmar per dag och är på en arbetsplats i Kumla, Örebro eller Sydnärke.

Om du har tidigare erfarenheter eller kunskap inom området så kan dent innebära att utbildningen förkortas. 

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Se www.csn.se  

Utbildningstid

Baspaketet är på 20 veckor och motsvarar 400 gymnasiepoäng. Utbildningen börjar 220124 och slutar 220610.

Valbar påbyggnad vård- och omsorg är på 20 veckor och startar hösten 2022.

Kursinnehåll

Kurs baspaket

Poäng

Service och bemötande 1

100 vp

Städservice

100 vp

Hygien

100 vp

Orienteringskurs yrkessvenska

100 vp

Totalt

400 vp

Kursinnehåll

Påbyggnad vård- och omsorg


Omvårdnad 1

100 vp

Kost, måltid och munhälsa

100 vp

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning

100 vp

Yrkessvenska

100 vp

Ansökan

Utbildningen är sökbar 211004-211204. Ansökan gör du via Komvux i din hemkommun.

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, tel. 019 - 58 80 40, roger.kallstrom@kumla.se

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning

Kontakt

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@vux.kumla.se