Bagare och konditor

Utbildningen ska ge dig en grundläggade yrkesutbildning att söka jobb som bagare och konditor. Utbildningen ger dessutom arbetslivserfarenhet och kunskaper inom yrkesområdet. Efterfrågan på utbildade bagare och konditorer är stor.

Bilden visar en bänksiva med mjöl, ägg, en kavel, slev och ett decilitermått.

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska och matematik från grundskolans årskurs 9, alt. grundläggande vuxenutbildning svenska grund som andraspråk delkurs 3 och matematik grund delkurs 3 eller motsvarande kunskaper. Bifoga betygskopior till ansökan.

För dig med utländsk bakgrund ingår yrkessvenska som stöd för att klara din utbildning.

Arbetssätt och arbetsformer

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning vilket innebär att 70 procent av utbildningen kommer att genomföras på en arbetsplats som arbetsplatsförlagt lärande. Resten är skolförlagd utbildning.

Vi kommer att arbeta flexibelt utifrån dina förkunskaper. Vi börjar med en kartläggning av de kunskaper du redan har, dessa valideras. Därefter utformas en utbildningsplan över det som återstår. Utbildningstidens längd kan påverkas av planeringen.

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information, besök www.csn.se

Utbildningstid

Utbildningen börjar 2023-08-28 och slutar 2024-05-31. Utbildningen är på 40 veckor och motsvarar 1200 gymnasiepoäng. Studietakt 100%

Kursinnehåll

Kurs

Poäng

Hygien

100 vp

Service och bemötande 1

100 vp

Branchkunskap inom restaurang och livsmedel

100 vp

Bageri 1

100 vp

Bageri 2

200 vp

Bageri 3

100 vp

Konditori 1

100 vp

Konditori 2

200 vp

Konditori 3

100 vp

Choklad och konfektyr

100 vp

Total poäng

1200 poäng

Ansökan

Ansökan stängd.

Ansökan gör du via Komvux i din hemkommun.

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, tel. 019 - 58 80 40, roger.kallstrom@vux.kumla.se

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning

Kontakt

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@kumla.se

Bennie Eriksson, lärare

bennie.eriksson@skola.kumla.se