Kombinationsutbildning med svenska

Bygg/fastighet/lager/målare/byggvaruhandel

Hos oss i Kumla kan du läsa en grundläggande utbildning till olika yrken inom bygg, fastighet, lager och logistik, målare samt byggvaruhandel. Utbildningen ger dessutom arbetslivserfarenhet och kunskaper inom det yrkesområde du valt.

Bilden visar en bänksiva med mjöl, ägg, en kavel, slev och ett decilitermått.

Förkunskapskrav

Klar med SFI C, bifoga betygskopior (undantag kan göras efter intervju med den sökande)

Körkort är en merit.

Arbetssätt och arbetsformer

Utbildningen är skolförlagd men innehåller minst 15 veckors APL/praktik.

På utbildningen varvar du undervisning i svenska med praktiska övningar.

Utbildningen börjar med en basdel på 30 veckor där du får läsa mycket svenska samt pröva olika kurser inom yrkesområdena vi har. I slutet av denna basdel bestämmer du dig för vilken inriktning du vill gå. Sedan fortsätter du ytterligare 45 veckor där du specialicerar dig mot det yrke du vill samt fortsätter läsa svenska.

Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv för arbetskläder.

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information, besök www.csn.se

Utbildningstid

Utbildningen startar 2024-08-19 och utbildningen slutar 2026-01-13. Utbildningen är på 75 veckor och motsvarar heltidsstudier.

Kursinnehåll

Kurser


Kurser inom bygg, fastighet, målare, byggvaruhandel, lager och logistik1600-1900 p

SFI elle SVA grund beroende på var man befinner sig i svenska

500 p

Ansökan

Ansökan öppnar 2024-04-15 och ansökan stänger 2024-06-28.

Ansöker gör du via din hemkommun.

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, roger.kallstrom@kumla.se

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@vux.kumla.se