Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Byggutbildning

Hos oss i Kumla får du en grundläggande yrkesutbildning som ger dig möjlighet att få ett jobb inom byggområdet. Vi utbildar till tolv olika slags byggyrken, där möjligheterna till ett arbete är mycket goda.

Slipning träskivor

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska och matematik från grundskolans årskurs 9, alt. grundläggande vuxenutbildning svenska grund som andraspråk delkurs 3 och matematik grund delkurs 3 eller motsvarande kunskaper. Bifoga betygskopior till ansökan.

Undantag kan göras för dig som studerar SFI eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning. 

För dig med utländsk bakgrund ingår yrkessvenska som stöd för att klara din utbildning.

Körkort är önskvärt.

Arbetssätt och arbetsformer

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning vilket innebär att 70 % av utbildningen kommer att genomföras på en arbetsplats som arbetsplatsförlagt lärande. Resten är skolförlagd utbildning.

Vi kommer att arbeta flexibelt utifrån dina förkunskaper. Vi börjar med en kartläggning av de kunskaper du redan har och sedan valideras dessa. Därefter utformas en utbildningsplan över det som återstår. Utbildningstidens längd kan påverkas av planeringen.

Utbildningen är kostnadsfri, men du betalar själv dina skyddskläder. 

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information, besök www.csn.se

Utbildningstid

Utbildningen startar 20210823 til 20220902. Utbildningen är på 50 veckor och motsvarar 1600 gymnasiepoäng.


Vi utbildar inom följande yrken inom byggområdet:

Husbyggnad

Träarbete

Betongarbete

Undertaksmontör

Takmontör

Ställningsbyggare

Plattsättare

Murare

Håltagare

Golvläggare

Speciella inriktningar

Mark- och anläggning: väg- och anläggningsarbetare


Plåtslagare: byggnadsplåtslagare


VVS: VVS-montör


Ansökan

Utbildningen är sökbar 20210215 till 20210514, ansökan gör du via Komvux i din hemkommun.

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, tel. 019 - 58 80 40, roger.kallstrom@kumla.se 

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning

Kontakt

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@vux.kumla.se