Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Byggutbildning

Utbildningen ska ge dig en grundläggade yrkesutbildning att söka jobb som betongarbetare, håltagare, plattsättare, takmontör, träarbetare, undertaksmontör, väg- och anläggningsarbetare.

Slipning träskivor

Allmän information

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna. Utbildningarna ska ge möjligheter till arbete efter genomgången kurs.

Utbildningen anordnas i samarbete med Örebro läns kommuner. Innevånare i de kommunerna har fritt sök till utbildningen. Ansökan lämnas dock till hemkommunen.

Innevånare i andra kommuner lämnar ansökan till hemkommunen, som fattar beslut om de beviljar kostnaden för utbildningen. 

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information, besök www.csn.se 

Kombination med SFI och grundläggande svenska

Utbildningarna kan kombineras med studier inom SFI eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning. Då ingår yrkessvenska som stöd för att klara utbildningen. 

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska och matematik från grundskolans årskurs 9, alt. grundläggande vuxenutbildning svenska grund som andraspråk delkurs 3 och matematik grund delkurs 3 eller motsvarande kunskaper. Bifoga betygskopior till ansökan.

Undantag kan göras för dig som studerar SFI eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning. 

Arbetssätt och arbetsformer

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning vilket innebär att 70 % av utbildningen kommer att genomföras på en arbetsplats som arbetsplatsförlagt lärande. Resten är skolförlagd utbildning.

Vi kommer att arbeta flexibelt utifrån dina förkunskaper. Vi börjar med en kartläggning av de kunskaper du redan har och sedan valideras dessa. Därefter utformas en utbildningsplan över det som återstår. Utbildningstidens längd kan påverkas av planeringen.

Utbildningen är kostnadsfri, men du betalar själv dina skyddskläder. 

Utbildningstid

Utbildningen startar xx-xx-xx. Utbildningen är på 60 veckor och slutar xx-xx-xx och motsvarar 1600 gymnasiepoäng.

Kursinnehåll

Kurs

Poäng

Husbyggnad grundkurser


Bygg och anläggning 1

200 vp

Bygg och anläggning 2

200 vp

Husbyggnad 1

100 vp

Husbyggnad 2

200 vp

Husbyggnad 3

200 vp

Husbyggnadsprocessen

200 vp

Inriktning ställningsbyggare, håltagare, takmontör,undertakmontör


Specialyrken 1

100 vp

Specialyrken 2

200 vp

Specialyrken 3

200 vp

Inriktning plattsättare, golvläggare


Tätskikt våtrum

100 vp

Specialyrken 2

200 vp

Specialyrken 3

200 vp

Inriktning träarbetare


Trä 1

100 vp

Trä 2

100 vp

Trä 3

100 vp

Röjsåg och motorsåg 1

100 vp

Röjsåg och motorsåg 2

100 vp

Inrikning murare


Mur- och putsverk 1-grundmurar

100 vp

Mur- och putsverk 2-murverk

100 vp

Mur- och putsverk 3-puts

100 vp

Specialyrken 1- Kakel och klinkel

100 vp

Specialyrken 1- skorsten/öppna spisar

100 vp

Inriktning betongarbetare


Betong 1

100 vp

Betong 2

100 vp

Betong 3

100 vp

Betong 4

100 vp

Specialyrken 1

100 vpVäg- och anläggning


Bygg och anläggning 1

200 vp

Bygg och anläggning 2

200 vp

Anläggningsprocessen

200 vp

Anläggning 1

100 vp

Anläggning 2

200 vp

Anläggning- vägbyggnad

100 vp

Anläggning- stensättning

100 vp

Anläggning- ledningsbyggnad

200 vp

Anläggning- gröna ytor

200 vp

Specialyrken 1

100 vp

Träarbetaren är med, både tidigt och sent, i byggprocessen. Formar för att gjuta grunden görs i trä, och när huset är nästan klarat monterare träarbetareren snickerier och skåpinredning. Hus byggs också av förtillverkade element som monteras av träarbetare.

Takmontör behandlar takkonstruktion, material och verktyg, samt underarbeten och takläggning. Även reparationer, underhåll och ombyggnad av tak ingår.

Väljer du Undertaksmontör innehåller utbildningen takkonstruktion, material och verktyg samt profiler och läggning av undertaksplattor, ombyggnad och inbyggnad för ljud och brand.

Utbildningen till Håltagare behandlar material, maskiner och verktyg, golv, stommar och takkonstruktioner. Utbildningens senare del innehåller sågande och borrande verksamhet med riskbedömning.

En Väg- och anläggningsarbetare ska ha kunskaper om markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.

Som plattsättare får du klä innerväggar eller golv med kakel, klinker, konstbetongplattor eller mosaik. I uppgifterna ingår också underarbeten, som fuktisolering av golv eller väggar.

En betongarbetare armerar och gjuter du golv, väggar och pelare. Som betongarbetare behöver du inte arbeta med huskonstruktioner utan det finns många andra arbetsuppgifter, t.ex. vid väg och brobyggen.

Ansökan

Skicka din ansökan till: Kumla kommun Vuxenutbildningen 692 80 Kumla Ansökningsblankett hittar du på www.kumla.se/vuxenutbildning

Utbildningen är ej sökbar.

Du som inte är folkbokförd i Kumla kommun lämnar din ansökan till din hemkommun i god tid innan sista ansökningsdag.

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, tel. 019 - 58 80 40, roger.kallstrom@kumla.se 

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning

Kontakt

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@kumla.se