Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Busschaufför

Busschauförr

Yrkesförare persontransporter

Vuxenutbildningen i Kumla i samverkan med Trafikcenter anordnar utbildning till yrkesförare persontransporter - busschaufför. Utbildningen ger mycket goda möjligheter till arbete efter utbildningen.

Att arbeta som busschaufför innebär mycket mer än handhavandet av ett fordon, det finns även ett antal egenskaper du bör inneha för att klara utbildningen och därefter kunna få en anställning. Att vara kommunikativ, serviceinriktad, ha en god social kompetens, samt förmåga att hantera konflikter är några exempel på viktiga egenskaper hos dig som vill arbeta som yrkesförare.

Allmän information

Yrkesvux är yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna. Utbildningarna ska ge möjligheter till arbete efter genomgången kurs. 

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. SeFör mer information, besök www.csn.se 

Kostnader

Du betalar själv kostnaden för körkortstillstånd, kurslitteratur och skyddskläder. 

Förkunskapskrav

Du ska ha minst godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk och matematik alt. grundläggande vuxenutbildning svenska grund som andraspråk delkurs 3 och matematik grund delkurs 3 eller motsvarande kunskaper. Bifoga betygskopior till ansökan.

Du ska även inneha B-körkort samt uppfylla kraven för körkortstillstånd för D-körkort. Se www.korkortsportalen.selänk till annan webbplats. Vid utbildningens start behöver du ha ditt körkortstillstånd klart.

Du måste ha fyllt 21 år innan utbildningen är slutförd.

Arbetsformer

Vi kommer att arbeta flexibelt utifrån dina förkunskaper. Vi börjar med en kartläggning av de kunskaper du redan har, dessa valideras. Därefter utformas en utbildningsplan över det som återstår. Utbildningstidens längd kan påverkas av planeringen.

Utbildningen är en heltidsutbildning på dagtid och är förlagd till Trafikcenter- Scantec AB (Ytongbanan) i Kvarntorp utanför Kumla.

I utbildningen ingår normalt 5-6 veckors praktik.

Utbildningen syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna utföra yrkesmässiga persontransporter med buss, endast automatväxlad. Utbildningen ger kunskaper och färdigheter som krävs för ett serviceinriktat arbete som busschaufför, samt ska även stimulera till fortsatt lärande.

Utbildningstid

Utbildningen startar xx-xx-xx. Kurstid är 30 veckor, men kan variera beroende på förkunskaper och förutsättningar.


Kursinnehåll

Kurs

Poäng

Yrkestrafik -vux

300 vp

Personaltrafik -vux

200 vp

Persontransporter - specialisering

100 vp

Totalt

600 vp

Ansökan

Skicka din ansökan till: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla. Ansökningsblankett och mer information finns på www.kumla.se, under Utbildning&barnomsorg, Vuxenutbildningen.

Ej sökbar

Du som inte är folkbokförd i Kumla kommun lämnar din ansökan till din hemkommun i god tid innan sista ansökningsdag. Hemkommunen skickar därefter ansökan till oss.

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, tel. 019 - 58 80 40, roger.kallstrom@kumla.se eller Trafikcenter 019-57 29 10 

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning

Kontakt

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@kumla.se