Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Undersköterskeutbildningen

För dig som har visstidsanställning/timanställning inom vård- och omsorg.

Allmän information

Riksdagen har beslutat om en satsning på utbildning för personer som har viss- eller timanställning inom äldreromsorgen. Du som har viss- eller timanställning i Örebro län har möjlighet att söka Undersköterskeutbildningen som ska ge behörighet för tillsvidareanställning som undersköterska i Kumla.

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska/svenska som andra språk och matematik årskurs 9, grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande kunskaper.

Arbetsformer

Utbildningen bedrivs flexibelt med en kombination av distans och träffarmed lärare där du kan få handledning och stöd. De kunskaper du fått i arbetet kan valideras vilket kan korta utbildningsyiden. Studieomfattningen kan variera beroende på hur mycket du arbetar, men kan till exempel vara 50% arbete och 50% studier.

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Se www.csn.se

Utbildningstid

Utbildningen startar xxxx-xx-xx. Normalstudietiden är 60 veckor men kan variea beroende på förkunskaper.

Kursinnehåll

Undersköterska 1600 poäng


Kurs

Poäng

Gemensamma kurser


Anatomi och fysiologi 1

50

Anatomi och fysiologi 2

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Omvårdnad 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykiatri 1

100

Psykiatri 2

100

Psykologi 1

100

Social omsorg 1

100

Social omsorg 2

100

Samhällskunskap 1a 1

50

Svenska 1 eller svenska som andraspråk

100

Vård- och omsorg specialisering

100

Komvux arbete

100

Ansökan

Utbildningen är just nu inte sökbar.

Ansökan gör du via Komvux i Kumla.

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, tel. 019 - 58 80 40, roger.kallstrom@kumla.se 

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning

Kontakt

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@vux.kumla.se