Undersköterskeutbildningen

Med fördjupning inom äldreomsorg, funktionshinder eller psykiatri.

Rullstol

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska/svenska som andra språk och matematik från grundskolans årskurs 9, alt. grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande kunskaper. Bifoga betygskopior till ansökan.

Körkort är önskvärt

Arbetssätt och arbetsformer

Utbildningen innehåller mycket praktik/APL.

Vi kommer att arbeta flexibelt utifrån dina förkunskaper. Vi börjar med en kartläggning av de kunskaper du redan har, dessa valideras. Därefter utformas en utbildningsplan över det som återstår. Utbildningstidens längd kan påverkas av planeringen.

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Se www.csn.se

Utbildningstid

Utbildningen startar 2024-11-04 och slutar 2026-02-13. Studietakt 100 %

Kursinnehåll

Undersköterska 1550 poäng


Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Anatomi och fysiologi 2

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Omvårdnad 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykiatri 1

100

Psykiatri 2

100

Psykologi 1

100

Social omsorg 1

100

Social omsorg 2

100

Samhällskunskap 1a 1

50

Svenska 1 eller svenska som andraspråk

100

Vård- och omsorg specialisering

100

Ansökan

Ansökan öppnar 2024-04-08 och ansökan stänger 2024-09-27.

Ansökan gör du via Komvux i Kumla.

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, tel. 019 - 58 80 40, roger.kallstrom@kumla.se 

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning

Kontakt

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@vux.kumla.se