Föreläsningar på Kvarngården

Fri entré - Varmt välkommen till samlingssalen.

Allas lika värde


Föreläsningar 2024

Dag och tid 2024


Plats är alltid samlingssalen, Aktivitetscenter Kvarngården.

Måndag
26 feb
kl 14.00-15.00

 

Hälsosamtal - en satsning för att motverka ensamhet bland äldre. Emma & Åsa, arbetsterapeuter.

 

Måndag
11 mars
kl 14.00-15.00

Islam, så funkar det! Safin Hassan berättar.

Måndag
25 mars
kl 14.00-15.00

Svea kvinnojour, Kumla med omnejd, presenterar verksamheten och om våldsutsatthet.

Måndag
8 april kl 14.00-15.00

Kronans Apotek - info om högkostnadsskyddet, utbyten av läkemedel, förklara hur fullmakt och substitutionsutbyten fungerar.

Måndag
22 april
kl 14.00-15.00

Mötas eller inte mötas - det är frågan! Vikten av att träffa andra med Katarina Hansson.


Text