Vilda djur

Ibland upplever vi att de vilda djuren kommer oss för nära i tätorten. Kommunen tar hjälp av jägare för att försöka minska störningarna. Att helt och hållet undvika olägenheter är dock tyvärr omöjligt.

En igelkott

Råd om vilda djur

Störningar från olika djurarter kan drabba oss alla, även om vi bor i en stadskärna. Fåglar väcker sovande människor, rådjur äter upp växter i trädgårdar, grävlingar bygger bo under hus med mera. Naturvårdsverket har många bra råd om vad du kan göra om du upplever problem med vilda djur.

Förebyggande åtgärder

  • undvik att mata fåglar
  • hindra oönskade djur från att bygga bo, sätt till exempel nät över skorstenspipor
  • anlita företag som arbetar med skadedjursbekämpning.​

Fastighetsägaren ansvarar

Det är fastighetsägaren som har ansvaret för att förebygga störningar från djur. Om du hyr din lägenhet ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Har du egen fastighet och störs av din grannes djur ska du i första hand prata med din granne. Det finns några privatpersoner som har polisens tillstånd att jaga inom tätorter. Du måste dock själv betala jägarna om du vill ha deras hjälp.

​Skadade vilda djur​

Kontakta polisen om du hittar ett skadat eller sjukt däggdjur eller fågel. Då kan du få hjälp med att bedöma vad som kan göras. Se även Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Fridlysta djur​

Fridlysta djur får inte infångas, dödas eller skadas. Vilka djurarter som är fridlysta kan du läsa om på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats..