Farlig verksamhet i Kumla kommun, Seveso

Här får du information om farlig verksamhet i Kumla kommun och vad den så kallade Svesolagstiftningen säger.

Verksamheter där en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö klassas som farlig verksamhet. Farlig verksamhet som hanterar stora mängder farliga ämnen omfattas även av den så kallade Sevesolagstiftningen. I Kumla kommun finns verksamheter som omfattas av detta.       

Sevesoverksamhet i Kumla kommun

Sevesoverksamheter delas in i två grupper med lägre respektive högre kravnivå. Verksamheter i den högre kravnivån hanterar större mängder farliga ämnen och får därmed större skyldigheter enligt lagstiftningen.

Inom Kumla kommun finns tre verksamheter med högre kravnivå:

  • Nouryon Funcitional Chemicals AB
  • Algol Chemicals AB
  • Fortum Waste Solutions AB