Räddningstjänst

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg och Nora samverkar om gemensam räddningstjänst.

Brand i skog

Heltidskårer finns i Örebro och i Byrsta. Utöver det finns det elva deltidsstationer där timanställda brandmän bor och arbetar i närheten av sin brandstation. Stationen i Byrsta ligger placerad mellan Kumla och Hallsberg, Där finns dessutom en ambulans stationerad.

Bemanningen i Byrsta består av en heltidsanställd och en deltidsanställd räddningsstyrka. Heltid finns 1 brandförman och 4 brandmän i tjänst. Vid behov larmas deltidsstyrkan som också består av 1 brandförman och 4 brandmän.