Snöskottning och sandning

När det är vinter och halkigt kan du som fastighetsägare hämta gratis sandningssand vid kommunens centralförråd på Östra gatan 2 i Kumla.

Du som fastighetsägare har ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på trottoar eller motsvarande längs med sin tomt. Tänk på att även löv kan göra gångbanan hal. På gator där snö plogas upp i sådana mängder att det inte är möjligt att hålla gångbanan framkomlig, ska sandning ske utanför plogvallen. Du får inte skotta snö från din tomt ut på gatan. Glöm inte att hålla vägen fram till ditt sopkärl och din brevlåda fri från snö och halka samt att sopa bort snön från locken.

Följande fastighetsägare är befriade från att skotta gångbanor:

Fastighetsägare som bor utmed följande gatustäckningar är befriade från att skotta gångbanor:


Badhusgatan, delen Höganäsgatan-Hammargatan

Nygatan, delen Sörbyvägen- Åkergatan

Bondgårdsgatan

Nyhemsgatan, delen Mossbanegatan-Hagagatan

Brändåsvägen, delen av Skottvallavägen-Köpmangatan

Oppegårdsvägen

Dalagatan, delen Ö Drottninggatan-Brånstavägen

Ringvägen, delen Sörbyvägen-V Drottninggatan

Djupadalsgatan

Rosenhillsgatan, delen Eriksbergsvägen-Järnvägsgatan

Eriksbergsvägen, delen Fredsgatan-Rosenhillsgatan

Rönnstigen

Fabriksgatan, delen V Parken-Norrmalmsgatan

S:t Torgilsväg, norra sidan

Fredsgatan, delen Eriksbergsvägen-Järnvägsgatan

Skogsbacken

Fridhemsgatan

Skolvägen, delen Stenevägen-Sörbyvägen

Fylstagatan, delen Sörbyvägen-V Drottninggatan

Skomakaregatan

Gamla vägen, delen V Drottninggatan-Linnégatan

Skottvallavägen, delen Karlslundsvägen-Trumpetaregatan

Gamla Örebrovägen

Spelmansgatan

Gesällgatan

Sportgatan

Gränsgatan

Torsgatan

Hammargatan

Trumpetaregatan

Hasselstigen

Trumslagargatan

Hägergatan

Wallenstrålesväg

Häggstigen

Vandrargatan

Höganäsgatan, norra sidan

Vilebacken

Idrottsgatan, delen V Drottninggatan-Gartzvägen

Ängabacken

Järsjögatan, delen Viagatan-Ymergatan

Änggatan

Leksandsgatan

Östra gatan

Ljungmovägen, delen V Bangatan-Kvarngatan

Östra Linnégatan

Myntgatan

Hällabrottet, samtliga gator med undantag av Affärsgatan och Carléns väg nr 5, 7 och 12

Sandning och saltning

Kumla kommun saltar bara de stora genomfartslederna. För övrigt använder vi endast sand vid halkbekämpning.

Sand kan kostnadsfritt hämtas av enskilda fastighetsägare vid kommunens centralförråd på Östra gatan 2.