Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Läsårstider, lov och ledighet

Läsårets förläggning 2020-2021

Höst flicka

Ledighet för elev

Om ditt barn måste vara ledigt från skolan ska du ansöka om detta. Ansökan lämnas till skolan i god tid före ledigheten. Ansökningsblanketten hittar ni via länk till vår e-tjänstportal här på sidan.

Ersätt missad kunskap

Skolplikten i Sverige motsvaras av elevens rätt till utbildning. Skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Endast om det finns synnerliga skäl får rektor bevilja längre ledighet (7 kap 18 § skollagen).

Du som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för ditt barns skolgång.

Läsårstider

Vid lovdag är skolan stängd, men fritids håller öppet. KUP (kompetens och utvecklingsdagar) är två fritids öppna i Kumla, se nedan.

Alla röda dagar är skolan och fritids stängda.

Här nedan finns gällande läsårstider:

Höstterminen 2020

19 augusti

Terminsstart

24 september-
25 september

Lovdagar

26 oktober-
30 oktober

Höstlov

22 december

Terminsavslutning

Vårterminen 2021

11 januari

Terminsstart

22-26 februari

Sportlov

15 mars

Lovdag

29 mars - 1 april
(2 april helgdag: Långfredagen)

Påsklov

14 maj

Lovdag

10 juni

Terminsavslutning

Planeringsdagar KUP för fritidshem 2020

7 januari

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

12 juni

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

14 augusti

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

26 oktober

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

Planeringsdagar KUP för fritidshem 2021

8 januari

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

14 juni

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

13 aug

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

1 nov

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

Höstterminen 2021

18 augusti

Terminsstart

23 - 24 september

Lovdagar

1-5 november

Höstlov

22 december

Terminsavslutning

Vårterminen 2022

12 januari

Terminsstart

21-25 februari

Sportlov

17-18 mars

Lovdag/ledighet

11-14 april

Påsklov

27 maj

Lovdag/ledighet

14 juni

Terminsavslutning

Planeringsdagar KUP för fritidshem 2022

11 januari

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

17 juni

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet