Läsårstider, lov och ledighet

Läsårets förläggning 2023-2025

Höst flicka

Ledighet för elev

Om ditt barn måste vara ledigt från skolan ska du ansöka om detta. Ansökan lämnas till skolan i god tid före ledigheten. Ansökningsblanketten hittar ni via länk till vår e-tjänstportal här på sidan.

Ersätt missad kunskap

Skolplikten i Sverige motsvaras av elevens rätt till utbildning. Skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Endast om det finns synnerliga skäl får rektor bevilja längre ledighet (7 kap 18 § skollagen).

Du som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för ditt barns skolgång.

Läsårstider

Vid lovdag är skolan stängd, men fritids håller öppet. KUP (kompetens och utvecklingsdagar) är två fritids öppna i Kumla, se nedan.

Alla röda dagar är skolan och fritids stängda.

Här nedan finns gällande läsårstider:

Hösttermin 2023

22 september

Lovdag

30 oktober till 3 november

Höstlov

20 december

Terminsavslutning

Vårteminen 2024

10 januari

Terminsstart

19-23 februari

Sportlov

7-8 mars

Lovdagar

25-28 mars

Påsklov

10 maj

Lovdag

7 juni

Lovdag

12 juni

Terminsavslutning

Höstterminen 2024

14 augusti

Terminsstart

16 september

lovdag

28 oktober till 1 november

Höstlov

18 december

Terminsavslutning

Vårterminen 2025

9 januari

Terminsstart

17-21 februari

Sportlov

3-4 mars

Lovdagar

14-17 april

Påsklov

2 maj

Lovdag

30 maj

Lovdag

12 juni

Terminsavslutning

Planeringsdagar KUP för fritidshem 2024-2025


8 januari 2024

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

14 juni 2024

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

12-13 augusti 2024

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

28 oktober 2024

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

7 januari 2025

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

13 juni 2025

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet