Läsårstider, lov och ledighet

Läsårets förläggning 2019-2020

Ledighet för elev

Om ditt barn måste vara ledigt från skolan ska du ansöka om detta. Ansökan lämnas till skolan i god tid före ledigheten. Ansökningsblanketten hittar ni via länk till vår e-tjänstportal här på sidan.

Ersätt missad kunskap

Skolplikten i Sverige motsvaras av elevens rätt till utbildning. Skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Endast om det finns synnerliga skäl får rektor bevilja längre ledighet (7 kap 18 § skollagen).

Du som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för ditt barns skolgång.

Läsårstider

Här nedan finns gällande läsårstider:

Höstterminen 2019

Skriv tabellbeskrivning här

19 augusti

Terminsstart

26-27
september

Lovdag/ledighet

28 oktober-
1 november

Höstlov

20 december

Terminsavslutning

Planeringsdagar förskolor och fritidshem höstterminen 2019

Skriv tabellbeskrivning här

16 augusti

Fritids öppet på Kumlaby skola och Skogstorpsskolan

28 oktober

Fritids öppet på Kumlaby skola och Skogstorpsskolan

Vårterminen 2020

Skriv tabellbeskrivning här

8 januari

Terminsstart

17-21 februari

Sportlov

16-17 mars

Lovdag/ledighet

6-9 april

Påsklov

1 maj

Lovdag/ledighet

22 maj

Lovdag/ledighet

10 juni

Terminsavslutning

Planeringsdagar förskolor och fritidshem vårterminen 2020

Skriv tabellbeskrivning här

7 januari


Fritids öppet på Kumlaby skola och Skogstorpsskolan

17-21 februari

Vilka verksamehter som är öppna uppdateras
under hösten 2019