Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Läsårstider, lov och ledighet

Läsårets förläggning 2020-2021

Höst flicka

Ledighet för elev

Om ditt barn måste vara ledigt från skolan ska du ansöka om detta. Ansökan lämnas till skolan i god tid före ledigheten. Ansökningsblanketten hittar ni via länk till vår e-tjänstportal här på sidan.

Ersätt missad kunskap

Skolplikten i Sverige motsvaras av elevens rätt till utbildning. Skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Endast om det finns synnerliga skäl får rektor bevilja längre ledighet (7 kap 18 § skollagen).

Du som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för ditt barns skolgång.

Läsårstider

Vid lovdag är skolan stängd, men fritids håller öppet. KUP (kompetens och utvecklingsdagar) är två fritids öppna i Kumla, se nedan.

Alla röda dagar är skolan och fritids stängda.

Här nedan finns gällande läsårstider:

Vårterminen 2021

11 januari

Terminsstart

22-26 februari

Sportlov

15 mars

Lovdag

29 mars - 1 april
(2 april helgdag: Långfredagen)

Påsklov

14 maj

Lovdag

10 juni

Terminsavslutning

Planeringsdagar KUP för fritidshem 2021

8 januari

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

14 juni

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

13 aug

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

1 nov

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

Höstterminen 2021

18 augusti

Terminsstart

23 - 24 september

Lovdagar

1-5 november

Höstlov

22 december

Terminsavslutning

Vårterminen 2022

12 januari

Terminsstart

21-25 februari

Sportlov

17-18 mars

Lovdag/ledighet

11-14 april

Påsklov

27 maj

Lovdag/ledighet

14 juni

Terminsavslutning

Planeringsdagar KUP för fritidshem 2022

10 januari

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

17 juni

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet