Läsårstider, lov och ledighet

Läsårets förläggning 2020-2021

Höst flicka

Ledighet för elev

Om ditt barn måste vara ledigt från skolan ska du ansöka om detta. Ansökan lämnas till skolan i god tid före ledigheten. Ansökningsblanketten hittar ni via länk till vår e-tjänstportal här på sidan.

Ersätt missad kunskap

Skolplikten i Sverige motsvaras av elevens rätt till utbildning. Skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Endast om det finns synnerliga skäl får rektor bevilja längre ledighet (7 kap 18 § skollagen).

Du som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för ditt barns skolgång.

Läsårstider

Vid lovdag är skolan stängd men fritids håller öppet. KUP, kompetens och utvecklingsdagar är två fritids öppna i Kumla, se nedan. Alla röda dagar är skolan och fritids stängda.

Här nedan finns gällande läsårstider:

Vårterminen 2020

Skriv tabellbeskrivning här

8 januari

Terminsstart

17-21 februari

Sportlov

16-17 mars

Lovdag/ledighet

6-9 april

Påsklov

1 maj

Lovdag/ledighet

22 maj

Lovdag/ledighet

10 juni

Terminsavslutning

Höstterminen 2020

Skriv tabellbeskrivning här

19 augusti

Terminsstart

24 september-
25 september

Lovdagar

26 oktober-
30 oktober

Höstlov

22 december

Terminsavslutning

Vårterminen 2021

Skriv tabellbeskrivning här

13 januari

Terminsstart

22-26 februari

Sportlov

15-16 mars

Lovdag

29 mars-1 april

Påsklov

14 maj

Lovdag

8 juni

Terminsavslutning

Planeringsdagar KUP för fritidshem 2020

Skriv tabellbeskrivning här

7 januari

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

12 juni

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

14 augusti

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

26 oktober

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

Planeringsdagar KUP för fritidshem 2021

Skriv tabellbeskrivning här

11 januari

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

11 juni

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet


Höstens KUP dagar beslutas dec 2020