Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Läsårstider, lov och ledighet

Läsårets förläggning 2020-2021

Höst flicka

Ledighet för elev

Om ditt barn måste vara ledigt från skolan ska du ansöka om detta. Ansökan lämnas till skolan i god tid före ledigheten. Ansökningsblanketten hittar ni via länk till vår e-tjänstportal här på sidan.

Ersätt missad kunskap

Skolplikten i Sverige motsvaras av elevens rätt till utbildning. Skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Endast om det finns synnerliga skäl får rektor bevilja längre ledighet (7 kap 18 § skollagen).

Du som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för ditt barns skolgång.

Skolavslutningar 2020

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer att större
gemensamma ceremonier eller samlingar vid skolavslutningar inte får anordnas
har nämnd för livslångt lärande beslutat att läsåret ska sluta vid olika tidpunkter
för olika årskurser.

Med anledning av förbudet mot arrangemang med fler än 50 personer så har förvaltningen beslutat att skolavslutningarna i år kommer att ske utan vårdnadshavare närvarande. Möjligheterna för att genomföra andra avslutningsaktiviteter ses över och bedöms från fall till fall.

Om det kommer nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som öppnar upp för större sammankomster kan beslutet komma att ändras.

Årskurs F-6 slutar onsdagen den 10 juni

Årskurs 7 och 8 slutar tisdagen den 9 juni

Årskurs 9 slutar onsdagen den 10 juni


Detta för att minska antalet elever på skolan under skolavslutningsdagen.
Respektive rektor ansvarar för att säkerställa att eleverna ges den garanterade
undervisningstiden på annat sätt.

Läsårstider

Vid lovdag är skolan stängd, men fritids håller öppet. KUP (kompetens och utvecklingsdagar) är två fritids öppna i Kumla, se nedan.

Alla röda dagar är skolan och fritids stängda.

Läsårstider för 2021-2022 kommer att antas i slutet av januari 2021.

Här nedan finns gällande läsårstider:

Vårterminen 2020

8 januari

Terminsstart

17-21 februari

Sportlov

16-17 mars

Lovdag/ledighet

6-9 april

Påsklov

1 maj

Lovdag/ledighet

22 maj

Lovdag/ledighet

10 juni

Terminsavslutning åk F-6

9 juni

Terminsavslutning åk 7-8

10 juni

Terminsavslutning åk 9

Höstterminen 2020

 

19 augusti

Terminsstart

24 september-
25 september

Lovdagar

26 oktober-
30 oktober

Höstlov

22 december

Terminsavslutning

Vårterminen 2021

11 januari

Terminsstart

22-26 februari

Sportlov

15 mars

Lovdag

29-31 mars
(1-2 april helgdag: Skärtorsdag och Långfredag)

Påsklov

14 maj

Lovdag

10 juni

Terminsavslutning

Planeringsdagar KUP för fritidshem 2020

7 januari

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

12 juni

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

14 augusti

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

26 oktober

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

Planeringsdagar KUP för fritidshem 2021

 

8 januari

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

14 juni

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet


Höstens KUP dagar beslutas dec 2020