Läsårstider, lov och ledighet

Läsårets förläggning 2022-2023

Höst flicka

Ledighet för elev

Om ditt barn måste vara ledigt från skolan ska du ansöka om detta. Ansökan lämnas till skolan i god tid före ledigheten. Ansökningsblanketten hittar ni via länk till vår e-tjänstportal här på sidan.

Ersätt missad kunskap

Skolplikten i Sverige motsvaras av elevens rätt till utbildning. Skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Endast om det finns synnerliga skäl får rektor bevilja längre ledighet (7 kap 18 § skollagen).

Du som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för ditt barns skolgång.

Läsårstider

Vid lovdag är skolan stängd, men fritids håller öppet. KUP (kompetens och utvecklingsdagar) är två fritids öppna i Kumla, se nedan.

Alla röda dagar är skolan och fritids stängda.

Här nedan finns gällande läsårstider:

Vårterminen 2022

12 januari

Terminsstart

21-25 februari

Sportlov

17-18 mars

Lovdag/ledighet

11-14 april

Påsklov

27 maj

Lovdag/ledighet

14 juni

Terminsavslutning

Höstterminen 2022

17 augusti

Terminsstart

23 september

lovdag

31 oktober till 4 november

Höstlov

21 december

Terminsavslutning

Vårterminen 2023

11 januari

Terminsstart

20-24 februari

Sportlov

9-10 mars

Lovdagar

3-6 april

Påsklov

19 maj

Lovdag

5 juni

Lovdag

14 juni

Terminsavslutning

Planeringsdagar KUP för fritidshem 2022-2023

10 januari 2022

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

17 juni 2022

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

15 augusti 2022

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

31 oktober 2022

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

9 januari 2023

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet

16 juni 2023

Kumlaby och Skogstorps fritids öppet