Skolplats vid flytt från Kumla kommun

Om du flyttar till annan kommun har du som elev rätt att gå kvar läsåret ut.

Cykelutflykt

Barn som flyttar till en annan kommun har enligt skollagen rätt att gå kvar på sin skola läsåret ut. Går eleven i årskurs 8 har eleven rätt att gå klart även årskurs 9 i kommunen.

För att ha kvar skolplatsen ytterligare läsår krävs särskilda skäl enligt (Grundskolan 10 kap. 25§ första stycket skollagen, Förskoleklassen 9 kap 13§).

Vad som utgör särskilda skäl är en bedömning från fall till fall där vi tar hänsyn till era personliga förhållanden.

Om ni anser att det finns särskilda skäl och ni vill behålla skolplatsen behöver ni ansöka om skolplats för barnet inför nästa hösttermin senast april innevarande läsår. I ansökan ska ni motivera varför ni anser att det finns särskilda skäl.
Kumla kommun kommer efter ansökan begära ett yttrande från barnets nuvarande hemkommun.

För att ha kvar skolplatsen ytterligare läsår krävs särskilda skäl enligt skollagen (Grundskolan 10 kap. 25§ första stycket , Förskoleklassen 9 kap 13§).

Vad som utgör särskilda skäl är en bedömning från fall till fall där vi tar hänsyn till era personliga förhållanden.

Om ni anser att det finns särskilda skäl och ni vill behålla skolplatsen behöver ni ansöka om skolplats för barnet inför nästa hösttermin senast april innevarande läsår. I ansökan ska ni motivera varför ni anser att det finns särskilda skäl.
Kumla kommun kommer efter ansökan begära ett yttrande från barnets nuvarande hemkommun.


Ansökan om skolplats görs i E-tjänsten Ansökan om placering av särskilda skäl i grundskola Kumla kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.som finns på Kumla kommuns hemsida.