Grundskolor

I Kumla har vi över 2 300 elever, från förskoleklass till skolår 9.

Bilden visar en ask med kritor i olika färger.

Nämnd för livslångt lärande

Nämnd för livslångt lärande ansvarar för kommunens 11 grundskolor.

Kunskap i fokus

För att utveckla undervisningen och lärandet samt öka måluppfyllelsen i skolan arbetar vi med ett förbättrat utvecklingsarbete, Kunskap i fokus, för det livslånga lärandet.