Lillhedens skola

Välkommen till Lillhedens skola!

Lillhedens skola

I Sannahed, som ligger cirka 4 kilometer från Kumla centrum, ligger Lillhedens skolenhet. Sannahed är ett litet villasamhälle där skolan ligger vackert med ängar och gräsmattor runt hörnet.

Skolenheten består av Lillhedens förskola med barn från 1-5 år, Lillhedens fritidshem, Lillhedens skola med barn från förskoleklass till årskurs 6.

Pedagogisk inriktning

Vår skola är en verksamhet där vardagen är begriplig, hanterbar och meningsfull för barn, elever, föräldrar och personal. En trygg och trivsam skola där såväl barn, elever som vuxna mår bra.

Att skapa ett klimat som ger utrymme för omtanke, värme, uppmärksamhet och respekt för varandra. För att åstadkomma detta krävs många tydliga vuxna som har adekvat utbildning och ett stort personligt engagemang.

Inflytande i skolan

Varje månad har skolan ett stormöte där frågor från klassråden tas upp. Rektor deltar på föräldramöten där vi har olika teman att diskutera för ett ökat samarbete. Utvecklingssamtal erbjuds varje termin.

Kontakta Lillhedens skola

Lillhedens skola

Hemvägen 6 e

019-58 80 00

Sara Zandi, rektor F-3, fritids

019-58 84 38

sara.zandi@kumla.se

Sara Liljekvist, biträdande rektor, 4-6

019-58 84 48

sara.liljekvist@skola.kumla.se

vakant

biträdande rektor

019-58 84 48


Eva Björklund, skoladministratör

019-58 84 40

eva.bjorklund@kumla.se