Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Kumlaby skola

Välkommen till Kumlaby skola!

Kumlaby skola

Kumlaby skola är en F-9 skola belägen i södra delen av Kumla.Här finns även grundsärskolan för åk 1-9. I närheten av skolan finns fina utemiljöer med många möjligheter till olika uteaktiviteter.

Pedagogisk inriktning

Skolans mål är att vara en utvecklande mötesplats för alla människor, kunskapsmässigt, kulturellt och socialt – en skola för alla. Vi arbetar i olika arbetslag men har en del gemensamma aktiviteter, dels mellan olika årskurser men även under idrottsdagar och temadagar. Vi erbjuder en skola där vi skapar goda förutsättningar för ett livslångt lärande och där alla elever får lära sig att samarbeta, ta initiativ och att visa hänsyn och respekt för allas lika värde.

Inflytande i skolan

Det finns två elevråd, ett för F-6-klasserna och ett för 7-9-klasserna. Deras representanter deltar även i matråd samt i skyddsronder som genomförs en gång/läsår. ”Den demokratiska processen” är en viktig del av elevernas vardag där det ingår att lära sig samarbeta både i klassen och i olika blandade grupper utanför klassen.

Föräldrasamverkan

Vi lägger stor vikt vid ett gott samarbete mellan skolan och hemmet. Två gånger/termin bjuder vi in föräldrar till ett Föräldraforum där vi också väljer representanter till Kumla kommuns centrala Föräldraråd.

Utvecklingssamtal

Ett utvecklingssamtal erbjuds/termin där olika vägar diskuteras för att nå högre mål.

Kontakta Kumlaby skola

Kumlaby skola

Korstagatan 1

019-58 80 00

Emma Sahlqvist Gustavsson

rektor F-6

019-58 84 48

emma.sahlqvist-gustavsson@kumla.se

Lars Botvidsson
rektor 7-9

019-58 89 87
lars.botvidsson@kumla.se

Sofie Hysing,

rektor grundsärskolan

019-58 83 98

sofie.hysing@kumla.se

Åke Svensson biträdande rektor grundsärskolan

019-58 68 96

ake.svensson@kumla.se