Kumlaby skola

Välkommen till Kumlaby skola!

Kumlaby skola

Kumlaby skola är en F-9 skola belägen i södra delen av Kumla. Här finns även grundsärskolan för åk 1-9. I närheten av skolan finns fina utemiljöer med många möjligheter till olika uteaktiviteter.

Pedagogisk inriktning

Skolans mål är att vara en utvecklande mötesplats för alla människor, kunskapsmässigt, kulturellt och socialt – en skola för alla. Vi arbetar i olika arbetslag men har en del gemensamma aktiviteter, dels mellan olika årskurser men även under idrottsdagar och temadagar. Vi erbjuder en skola där vi skapar goda förutsättningar för ett livslångt lärande och där alla elever får lära sig att samarbeta, ta initiativ och att visa hänsyn och respekt för allas lika värde.

Inflytande i skolan

Det finns två elevråd, ett för F-6-klasserna och ett för 7-9-klasserna. Deras representanter deltar även i matråd samt i skyddsronder som genomförs en gång/läsår. ”Den demokratiska processen” är en viktig del av elevernas vardag där det ingår att lära sig samarbeta både i klassen och i olika blandade grupper utanför klassen.

Föräldrasamverkan

Vi lägger stor vikt vid ett gott samarbete mellan skolan och hemmet. Två gånger per termin bjuder vi in föräldrar till ett Föräldraforum där vi också väljer representanter till Kumla kommuns centrala Föräldraråd.

Utvecklingssamtal

Ett utvecklingssamtal erbjuds/termin där olika vägar diskuteras för att nå högre mål.

Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram 2021-2022 

Kumlaby skola har blivit antagen till Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram (EPAS) 2021-2022. Det innebär att både elever och lärare får fördjupad kunskap om europeisk parlamentarisk demokrati, Europaparlamentet och Europeiska unionen (EU).

Lärare, tillsammans med en grupp elever som utsetts som juniorambassadörer gör aktiviteter och engagerar alla elever genom tipspromenader, digitala studiebesök hos Europahuset i Stockholm, workshops och rollspel.

Nästa steg för Kumlaby skola är att bli en global skola genom att skapa kontakter med andra Europaparlamentets ambassadörsskolor i Europa och driva gemensamt projekt som engagerar både elever och lärare kring lärande och EU-frågor.  

Kontakta Kumlaby skola

Kumlaby skola

Korstagatan 1

019-58 80 00

Sara Zandi

rektor F-3, fritids

019-58 84 38

sara.zandi@kumla.se

Sara Liljekvist, biträdande rektor

Kumlaby 4-6

019-58 84 48

sara.liljekvist@.kumla.se

Eva Björklund, skoladministratör F-6

019-58 84 40

eva.bjorklund@kumla.se

Lars Botvidsson, rektor 7-9

019-58 89 87

lars.botvidsson@kumla.se

Tf Lena Karlsson
rektor 7-9

019-58 84 00
lena.karlsson@kumla.se

Sofia Nordqvist, skoladministratör 7-9

019-58 84 93

sofia.nordqvist@kumla.se

Åke Svensson, Tf rektor grundsärskolan

019-58 68 96

ake.svensson@kumla.se