Vialundskolan

Välkommen till Vialundskolan!

Vialundskolan

Vialundskolan är en 7-9 skola i centrala Kumla som delar lokaler med Kulturskolan. Skolan har genomgått en omfattande renovering och från och med vårterminen 2017 samlas hela skolans verksamhet under samma tak. I direkt anslutning till skolan finns Kumlahallen med flera nyrenoverade idrottshallar vilket möjliggör skolans satsning på rörelse genom PULS-pass och idrott. 

Pedagogisk inriktning

På Vialundskolan får alla elever möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter i en miljö där de trivs och är trygga. Vi samarbetar i olika ämnen runt aktuella teman, vilket skapar en helhet i inlärningen.

Vialundskolan har ett nära samarbete med Kulturskolan och erbjuder teater och musikproduktion som ett komplement till vår ordinarie undervisning.

Alla elever har en egen Chromebook som de ansvarar för och tillgång till digitala läromedel.

Det finns ett medvetet arbete med 10 goda vanor på Vialundskolan – hälsa och lärande bildar en helhet. Vår elevhälsa arbetar i tät dialog med pedagogerna och driver såväl sömnprogram som motiverande arbete och stödinsatser utifrån behov. Vi har rörelse på schemat fem dagar i veckan, detta då forskning visar ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och goda studieresultat.

Inflytande i skolan

Vi erbjuder en skola med nära kontakt mellan elever och vuxna, en skola där vi tillsammans skapar goda förutsättningar för ett livslångt lärande. Hos oss får eleverna möjlighet att ta initiativ och ansvar samtidigt som de utvecklar sin förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Vi jobbar aktivt med delaktighet och inflytande i den ordinarie undervisningen, men även genom klassråd, elevråd och matråd. Tillsammans med Ung Fritid driver och ansvarar eleverna för skolans elevcafé.

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns utveckling och vi lägger därför stor vikt vid ett gott samarbete mellan skolan och hemmet. Elevledda utvecklingssamtal och föräldramöten hålls en gång per termin. Vi har även kontinuerliga besöksveckor då vårdnadshavare bjuds in till skolan för att följa sina ungdomar under skoladagan.

Kontakta Vialundskolan

Vialundskolan

Villagatan 36


Johan Varnander, Tf rektor

019-58 84 61

johan.varnander@skola.kumla.se

Marika Jonsson, ledningsresurs

019-58 84 88

marika.jonsson@kumla.se

Cecilia Håkansson, skoladministratör

019-58 84 62

cecilia.hakansson@kumla.se