Vialundskolan

Välkommen till Vialundskolan!

Vialundskolan

Vialundskolan är en 7-9 skola i centrala Kumla som delar lokaler med Kulturskolan. Skolan har genomgått en omfattande renovering och från och med vårterminen 2017 samlas hela skolans verksamhet under samma tak.

Pedagogisk inriktning

På Vialundskolan får alla elever möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter i en miljö där de trivs och är trygga. Vi samarbetar i olika ämnen runt aktuella teman, vilket skapar en helhet i inlärningen.

Vialundskolan har ett nära samarbete med Kulturskolan och erbjuder teater och musikproduktion som ett komplement till vår ordinarie undervisning.

Vi arbetar med vårt projekt Pulsträning, rörelse på schemat fem dagar i veckan, eftersom forskning visar ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och goda studieresultat.

Inflytande i skolan

Vi erbjuder en skola med nära kontakt mellan elever och vuxna, en skola där vi tillsammans skapar goda förutsättningar för ett livslångt lärande. Hos oss får eleverna möjlighet att ta initiativ och ansvar samtidigt som de utvecklar sin förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Vi jobbar aktivt med delaktighet och inflytande i den ordinarie undervisningen, men även genom klassråd, elevråd och matråd.

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns utveckling och vi lägger därför stor vikt vid ett gott samarbete mellan skolan och hemmet. Elevledda utvecklingssamtal och föräldramöten hålls en gång per termin. Vi har även kontinuerliga Föräldraforum där föräldrarepresentanter träffas tillsammans med rektor och aktuella frågor lyfts och diskuteras.

Kontakta Vialundskolan

Skriv tabellbeskrivning här

Vialundskolan

Villagatan 36

019-58 80 00

Erica Rosenkvist,

rektor

019-58 84 61

erica.rosenkvist@kumla.se

Marika Jonsson, ledningeresurs

019-58 84 61

marika.jonsson@kumla.se

Expedition

019-58 84 62