Ekeby skola

Välkommen till Ekeby skola!

Ekeby skola

På Ekeby skola finns förskoleklass till årskurs 6. Ekeby skola ligger cirka en mil utanför Kumla tätort, i ett naturskönt område med en härlig skolgård som inrymmer bland annat fotbollsplan, lekplats, asfaltsplan, sandlådor och skogsdunge. Till skolan finns också fritidshemmet Ekan. Fritids och skolan har ett nära samarbete och använder varandras kompetenser. Skolan har också ett nära samarbete med Ekeby förskola.

Pedagogisk inriktning

Vår vision på Ekeby skola är att skapa de bästa förutsättningarna för lärande, för varje elev. Det gör vi med kunskap, glädje, trygghet och höga förväntningar.

På Ekeby skola står varje elevs kunskapsutveckling i alla ämnen i fokus. Vi utgår från att alla elever vill och kan utvecklas, men med olika förutsättningar och behov.

Våra ledord är:

E – engagemang

K – Kunskap

E – Energi

B – Barnet i fokus

Y – Yrkeskompetens

Inflytande i skolan

Alla klasser på Ekeby skola har klassråd en gång i månaden med efterföljande elevråd. Då får alla elever möjlighet att lyfta fram vad som fungerar bra och eventuella förbättringsområden för skolan. Varje termin har vi också ett matråd tillsammans med kostpersonalen. På fritids har vi fritidsråd en gång i månaden. Då är barnen indelade i klasserna F-1 och 2-6 för att alla barn ska få lättare att komma till tals.

En förutsättning för att nå skolframgång är att i samarbete mellan skola och hem arbeta för att eleverna känner trygghet, trivsel och lust till lärande och det arbetar vi aktivt med från förskoleklass till årskurs 6. Varannan vecka träffas skolans elever i trygghetsgrupper tillsammans med pedagogerna där vi får brev från vår ”Tryggve” som kommer med utmaningar och uppdrag inom värdegrundsfrågor.

Vid uppstart av höstterminen inbjuds alla vårdnadshavare till föräldramöte med allmän information och möjlighet till att påverka. Vårdnadshavare har också möjlighet att träffas vid föräldraforum som erbjuds vid flera tillfällen varje termin. Därefter sker efterföljande föräldraråd med vårdnadshavare till elever på andra skolor i Kumla kommun.

Till fritids är vårdnadshavare välkomna på drop-in-fika flera gånger per termin. Då har vårdnadshavare också möjlighet att se verksamheten på fritids. Under höstterminen och vårterminen erbjuds utvecklingssamtal för alla elever. Vid behov finns även möjlighet till extra samtal.

Kontakta Ekeby skola

Ekeby skola

Ekebygatan 14

019-58 88 55

Fritids och förskoleklass

019-58 85 50

019-58 82 76

Sara Boljang,

rektor

019-58 81 98

sarah.boljang@kumla.se


Ann Wahlström, bitr rektor

019-58 80 59

ann.wahlstrom@kumla.se

Miriam Wistrand, specialpedagog

019-58 89 19

Carina Tengelin, skoladministratör

019-58 87 78

carina.tengelin@kumla.se