Hagaskolan

Välkommen till Hagaskolan!

Hagaskolan

Hagaskolan ligger i centrala Kumla, 700 meter norr om vårt resecentrum och har årskurserna förskoleklass till årskurs 6. Vi är nära förskolorna Solhaga och Hästen som regelbundet välkomnas av oss vid olika evenemang.

Pedagogisk inriktning

För oss som arbetar på Hagaskolan är det viktigt att erbjuda en god miljö där barnen kan arbeta med sitt lärande och känner sig trygga. Vi vill att tiden på Hagaskolan ska bli starten på ett livslångt lärande genom att barnen känner att arbetet är meningsfullt och inspirerande.

Genom att skapa förutsättningar som gör att barnen känner sig trygga och genom att på olika sätt dokumentera barnens lärande stärker vi arbetet med att få alla att nå kunskapsmålen. Genom formativ och summativ bedömning dokumenterar vi det enskilda barnets lärande i svenska, matematik och engelska. I de åldersblandade trygghetsgrupperna för vi regelbundet samtal för att stärka barnens trygghet och sociala kompetens. Arbetsenheternas kamratstöd och vuxenstöd arbetar för att förebygga kränkningar och stoppa mobbning.

Inflytande i skolan

På Hagaskolan har vi regelbundna elevråd där representanter från varje klass deltar. Här har eleverna på skolan möjlighet att arbeta med och påverka skolfrågor. Varje klass har regelbundna klassråd där varje elev har möjlighet till elevinflytande. Fritidshemmet har fritidsråd som behandlar frågor som rör fritidshemmet.

På Hagaskolan arbetar vi för att vårdnadshavarna ska vara delaktiga i elevernas utveckling och skolgång. Att inbjuda till föräldraforum är ett led i detta arbete. Vi bjuder även in till föräldramöten varje läsår och ett utvecklingssamtal erbjuds elever och vårdnadshavare varje termin.

Verksamhetsidé – vision

Vår vision på Hagaskolan är att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling för varje elev. Detta gör vi med kunskap, glädje, trygghet och höga förväntningar.

Kontakta Hagaskolan

Hagaskolan

Hagagatan 8

019-58 85 58 

Fritids, Fisk

019-58 85 65

Fritids, Mittemellan

019- 58 85 69

Fritids, Fågel

019-58 85 56

Fritids/skola Solen

019-58 69 56

Sarah Boljang, rektor

019-58 81 98

sarah.boljang@kumla.se

Ann Wahlström, bitr rektor

019-58 80 59

ann.wahlstrom@kumla.se

Carina Tengelin, skoladministratör

019-58 87 78

carina.tengelin@kumla.se