Fylsta skola

Välkommen till Fylsta skola!

Fylsta skola

Fylsta skola är en gammal realskola från år 1902 i hjärtat av Kumla. Skolan är tvåparallellig med skolår F-6. På skolan finns ett fritidshem med två avdelningar som samverkar i arbetslagen.

Pedagogisk inriktning

Vi på Fylsta skola vill kännetecknas av att möta barnens behov socialt och pedagogiskt i en flexibel organisation där skolan präglas av ömsesidig respekt där vänskap, mångfald och närhet samverkar. Vi vill uppnå en framsynthet i metodutveckling som ska stärka barnets pedagogiska och sociala utveckling.

Elevernas formella kunskaper och personliga utveckling är viktiga byggstenar i vår pedagogik. Vi lägger stor vikt vid elevernas inflytande och att alltid hitta varje elevs förståelse och kunskapsnivå.

Vi ser som ett av våra viktigaste uppdrag att lära eleverna att lära. Våra pedagoger arbetar medvetet med att individualisera och lyfta barns olika förmågor. Fortbildning och kunskaper om aktuell forskning är ett krav för oss.

IT är också en viktig del av vår pedagogik då detta är en viktig del av vårt samhälle och vi strävar där efter en hög kompetens hos pedagogerna. Vi är bra på att ställa upp för varandra, hitta lösningar och alternativa sätt att samarbeta.

Inflytande i skolan

Vi arbetar mycket med elevinflytande genom klassråd, elevråd, matråd och genom fadderverksamhet. Vi lägger stor vikt vid formativt lärande.

Elevhälsan på skolan

Elevhälsan på Fylsta består av rektor, skolpsykolog, kurator, skolsköterska, specialpedagog och speciallärare. Elevhälsan träffas varannan vecka och arbetar för att främja alla elevers hälsa, utveckling och lärande samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Kontakta Fylsta skola

Fylsta skola

Villagatan 22

019-58 80 00

Gul fritids

019-58 85 37

Blå fritids

019-58 85 26

Albin Bolinder, rektor

019- 58 68 71

albin.bolinder@kumla.se

Agneta Crossler,

skoladministratör

019-58 88 42

agneta.crossler@kumla.se

Erika Hörnlund, specialpedagog F-3

erika.hornlund@skola.kumla.se

Christine Skillborg, specialpedagog 4-6

019-58 84 76

christine.skillborg@skola.kumla.se

Gunilla Malmkvist, skolsköterska

019-58 85 44

gunilla.malmkvist@kumla.se

Arjeta Xhemshiti, skolkurator

019-58 87 73

arjeta.xhemshiti@skola.kumla.se