PRAO

På den här sidan kan du läsa mer om PRAO, praktisk arbetslivserfarenhet i grundskolan.

Syftet är att eleverna ska få kännedom och kunskaper om olika yrken för att kunna göra välgrundade yrkes- och utbildningsval i framtiden. Dessutom ska de få en inblick i vilka regler som gäller på arbetsmarknaden och vad som krävs för att nå och kunna få ett arbete. Eleverna ska ha en god kännedom om arbetsmarknadens arbetsvillkor när de lämnar grundskolan.

Elev i grundskolan genomför en praovecka i åk 8 under vårterminen och en vecka i åk 9 under höstterminen.

Eleven uppmuntras att söka sin egen prao-plats och fylla i blanketten om prao-överenskommelsen tillsammans med handledaren på prao-platsen, blanketten lämnas åter till skolan i god tid.

Grundskolans studie- och yrkesvägledare är kontaktperson mot företag, vårdnadshavare och elever. Den informerar om regler som gäller vid prao, tex arbetsmiljöregler, se mer i broschyren, så får unga arbeta från arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..