Närvaro i skolan

Skolelever med skolböcker

Alla barn i Sverige har skolplikt och lagstadgad rätt till utbildning. Att inte ha en fullständig grundskoleutbildning kan utgöra en risk för framtida utanförskap och få konsekvenser även i vuxenlivet.

Skolnärvaroteam

I Kumla kommun har vi ett skolnärvaroteam som jobbar för att främja skolnärvaron hos våra barn i grundskolan.

Frånvaro i skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Vi vill att ditt barn ska må bra och ha så hög närvaro som möjligt i skolan och därför är vi många som hjälper till för att det ska bli så bra det bara kan. Det finns bl.a. lärare, mentorer, rektorer, kuratorer, skolsköterskor, skolpsykologer, specialpedagoger och så finns vi, skolnärvaroteamet.

Kumla kommuns skolnärvaroteam består av tre personer som har varsitt skolområden.

Kontakta Skolnärvaroteamet

Ansvarig

Skola

Jonna Werner Ölvestad

jonna.olvestad-werner@kumla.se

Skogstorp, Ekeby och Haga.

Sandra Perez

sandra.perez@kumla.se

Vialund, Fylsta, Malmen, Stene och Hardemo.

Mewee Pello-Esso

mewee.pello-esso@kumla.se

Kumlaby, Tallängen och Lillheden.

Om du som vårdnadshavare är orolig över ditt barns frånvaro i skolan så tveka inte att ta kontakt med ditt barns skola!

Frånvaro

Enligt skolinspektionens kartläggning från 2016 så fanns det minst 20 000 elever med frånvaro som innebär en risk för skolmisslyckande och framtida utanförskap.

En fungerande skolgång är en stark skyddsfaktor till ett bra vuxenliv och psykiskt välmående.

Skolfrånvaron har ofta funnits redan sen åk 4-5 eller tidigare, men uppmärksammas oftast först i högstadiet.

Varje år lämnar ungefär 13 000 elever gymnasieskolan utan fullständiga betyg.

Ofta börjar frånvaro med att eleven klagar hemma på magont och/eller huvudvärk. Ofta visar sig barns oro i just ont i magen. Om du som förälder har en magkänsla om att något inte stämmer, ta kontakt med skolan! Ju tidigare eventuella problem upptäcks desto lättare är det att komma tillrätta med det.

Anmäld frånvaro kan också vara oroväckande. Vi tittar på den totala frånvaron (anmäld och oanmäld) för att få en bild av hur mycket eleven är frånvarande. Ibland kan det vara svårt att överblicka själv hur mycket det är när det blir ströfrånvaro. Vi uppmuntrar mentorer och lärare att ringa till er när närvaron ändras för att fånga upp eventuella problem tidigt.

Hur pratar ni om skolan hemma?

Fundera gärna på hur ni pratar om skolan hemma. Alla har vi olika erfarenheter av tidigare skolgång, vissa kanske kommer ihåg sin egen skoltid som en tuff tid medan andra ser tillbaka på den med glädje.

Hur påverkar just din bild av skolan ditt barns bild? Vi vill alla våra barns bästa och kanske har du en oro som förälder att ditt barns skolgång ska bli en upprepning av din egen.

Ta gärna upp dina funderingar med någon på skolan eller ta kontakt med oss så kan vi tillsammans jobba för att det inte upprepas och för att ditt barn ska trivas hos oss.

Sömn

Barn som är mellan 6-12 år behöver cirka 11 timmars nattsömn. 20-30% av barnen i Sverige lider av sömnbrist och vad händer när vi får sova för lite?

Precis som för många av oss vuxna kan man bli mer irriterad, deppig och rastlös. Mer impulsiv och utagerande och sämre koncentration och minne. Det leder i sin tur till att man kan prestera sämre i skolan, få svårare med relationer och svårare att kontrollera sitt beteende.

Skärmvanor

Idag är de flesta av våra barn uppkopplade på nätet och använder skärmar. Det kan vara bra att tänka på att det tar cirka två timmar för hjärnan att varva ner innan man ska sova och för att ge barnen de bästa förutsättningarna till att få en bra sömn så behöver de stänga av skärmarna i god tid innan läggdags. Det kan annars bli svårt för hjärnan att varva ner tillräckligt för att kunna somna in och sova hela natten.

Källor

Findahl. O (2014) Svenskarna och internet

Skolinspektionen (2016) Omfattande frånvaro: en granskning av skolors arbete med omfattande frånvaro

Nilsson & Wadeskog (2008) Det är bättre att stämma i bäcken än i ån

www.unglivsstil.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2018) Skärmar