Förskolor

Förskolan vänder sig till barn från ett års ålder till de börjar i  förskoleklass. På förskolan läggs grunden för ditt barns lärande och utveckling.

Liten pojke med keps som leker i sandlådan

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Utbildningen bedrivs av alla som arbetar i förskolan men förskollärarna har ett särskilt ansvar för verksamhetens kvalitet.

Förskolan styrs av en egen läroplan, Lpfö 18.

Att välja förskola

Det finns många förskolor att välja mellan. Du kan söka till vilken du vill, både inom kommunen och i andra kommuner. Det kan vara bra att tänka på att valet av förskola inte styr var ditt barn kommer att gå i skolan.