Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Kommunal författningssamling

Här hittar du Kumla kommuns styrdokument.

Vision

Ekonomi och budget

Program och planer

Reglementen och föreskrifter

Kommunala bolag

Taxor och avgifter