Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Kommunal författningssamling 2021

Här hittar du Kumla kommuns författningssamling.

Förutom lagar och regler har kommunen antagit egna föreskrifter, planer, regler och riktlinjer med mera som styr och reglerar de olika verksamheterna. Vi samlar de viktigaste som påverkar dig som medborgare här i Kommunal författningssamling.

Regler och riktlinjer

Bolagsordningar m.m. för hel- och delägda bolag