Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Kommunal författningssamling

Här hittar du Kumla kommuns styrdokument.

Vision

Ekonomi och budget

Program och planer

Reglementen och föreskrifter

Kommunala bolag

Taxor och avgifter