Kommunal författningssamling

Här hittar du Kumla kommuns styrdokument.

Vision

Ekonomi och budget

Program och planer

Reglementen och föreskrifter

Kommunala bolag

Taxor och avgifter