Kommunal författningssamling

Här hittar du Kumla kommuns författningssamling.

Förutom lagar och regler har kommunen antagit egna föreskrifter, planer, regler och riktlinjer med mera som styr och reglerar de olika verksamheterna. Vi samlar de viktigaste som påverkar dig som medborgare här i Kommunal författningssamling.

Föreskrifter enligt kommunallagen

Regler och riktlinjer