Elevhälsoteamet

Hos oss på Introduktionsprogrammet består elevhälsoteamet av skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare.

Vi samarbetar med personalen i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Vårt uppdrag är att med vår kompetens stötta elever att nå målen i skolan.

Kontakt kurator

Linda Jonsson

019-58 6967

072-5419965

linda.jonsson@kumla.se

Kontakt skolsköterska

Diane Sjögren Stark

019-58 87 55

070-558 02 40

diane.sjogren-stark@kumla.se

Kontakt studie- och yrkesvägledare

Leif Karlsson

019-58 84 69

070-558 19 78

leif.karlsson@skola.kumla.se

Kontakt specialpedagog

Karin Berglund

019-334384
072-2179355
karin.berglund@kumla.se