Läsårstider, lov och ledighet gymnasiet

Läsårets förläggning 2023-2025

Ledighet för elev

Eleven/föräldern ska alltid ansöka om ledighet oavsett om ledigheten gäller del av dag eller heldagar som vid t ex tandläkarbesök, läkarbesök eller annan frånvaro än sjukfrånvaro. Elev kan beviljas ledigt från skolarbetet upp till tre dagar av mentor. Längre tid skall beviljas av rektor.

Höstterminen 2023

16 augusti

Terminsstart

22 september

Lovdag

30 oktober - 3 november

Höstlov

22 december

Terminsavslutning

Vårterminen 2024

10 januari

Terminsstart

19-23 februari

Sportlov

8 mars

Lovdag

25-28 mars

Påsklov

10 maj

Lovdag

5 juni

Terminsavslutning

Höstterminen 2024

14 augusti

Terminsstart

20 september

Lovdag

28 oktober - 1 november

Höstlov

20 december

Terminsavslutning

Vårterminen 2025

8 januari

Terminsstart

17 - 21 februari

Sportlov

7 mars

Lovdag

14 - 17 april

Påsklov

2 maj

Lovdag

30 maj

Lovdag

5 juni

Terminavslutning