Läsårstider, lov och ledighet gymnasiet

Läsårets förläggning 2022-2023

Ledighet för elev

Eleven/föräldern ska alltid ansöka om ledighet oavsett om ledigheten gäller del av dag eller heldagar som vid t ex tandläkarbesök, läkarbesök eller annan frånvaro än sjukfrånvaro. Elev kan beviljas ledigt från skolarbetet upp till tre dagar av mentor. Längre tid skall beviljas av rektor.

Höstterminen 2022

17 augusti

Terminsstart

23 september

Lovdag

31 oktober till 4 november

Höstlov

21 december

Terminsavslutning

Vårterminen 2023

9 januari

Terminsstart

20-24 februari

Sportlov

9-10 mars

Lovdagar

3-6 april

Påsklov

19 maj

Lovdag

5 juni

Lovdag

9 juni

Terminsavslutning