Störningar i din bostad

Se vad du kan göra om du har problem med bland annat störande lukter, buller eller skadedjur i din hyresrätt eller bostadsrätt.

Om du störs i din bostad ska du generellt agera så här:

1. Prata med hyresvärden eller styrelsen

Om du har problem med störningar i din hyresrätt ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller fastighetsägaren.

Bor du i bostadsrätt ska du i första hand kontakta styrelsen i din bostadsrättsförening.

Det är hyresvärden, fastighetsägaren eller styrelsen i din bostadsrättsförening som har ansvar för att du inte utsätts för störningar där du bor.

2. Kontakta hyres-och arrendenämnden

Du som hyr en bostad eller äger en bostadsrätt kan också kontakta Hyres- och arrendenämnden i Linköping om din hyresvärd eller styrelsen i din bostadsrättsförening inte hjälper dig.

3. Kontakta kommunens miljöenhet

Om du inte får hjälp från din hyresvärd, fastighetsägare, styrelsen i din bostadsrättsförening eller hyres- och arrendenämnden kan du kontakta kommunens miljöenhet. Det gäller om du har problem med ventilation, värme, kyla, fukt, lukt och buller.

Du anmäler ditt klagomål med hjälp av blanketten nedan. Läs noga igenom informationen på blanketten och på kommunens hemsidan innan du fyller i blanketten.

Tänk på:

Miljöenheten handlägger inte en anmälan så länge utredning eller åtgärder fortfarande pågår från din hyresvärd, fastighetsägare, styrelsen i din bostadsrättsförening eller hyres- och arrendenämnden.

Vi utreder inte kommande störningar.

Vi utreder inte tidigare störningar.

Störningar miljöenheten inte kan hjälpa dig med

Det finns störningar som miljöenheten inte kan hjälpa dig med:

Grannar

Upplever du att din granne stör dig så prata med den.

Fortsätter störningen från din granne så kontaktar du din hyresvärd/fastighetsägare eller bostadsrättsföreningens styrelse.

Får du ingen hjälp från din hyresvärd/fastighetsägare eller bostadsrättsföreningens styrelse så behöver du kontakta polisen eller om hyresvärd/fastighetsägare eller bostadsrättsföreningens styrelse har avtal med en störningsjour så kontaktar du dem.

Lukter utomhus

Lukt från till exempel vedeldning, gödselspridning eller restauranger. I samhällen finns det många lukter. Väljer man att bo i en tätort, stad eller i ett annat tätbebyggt område så behöver man tåla mer störningar.

Vilda djur

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt att vilda djur inte är en olägenhet för människors hälsa.