Dålig ventilation

Tips för bra luft inomhus

En fungerande ventilation är en förutsättning för att du ska må bra i din bostad. Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförenings styrelse om du upplever att ventilationen inte fungerar.

 • Se till att tilluftsventilerna i sovrum och vardagsrum är öppna så mycket som möjligt. Dessa ventiler är ofta placerade ovanför eller under fönstren. En annan typ av ventiler kan sitta på ytterväggen vis sidan av fönstret.
 • Håll alltid frånluftsventilerna i kök och badrum öppna.
 • Rengör ventilerna regelbundet.
 • Har du köksfläkt så rengör filtret regelbundet.
 • Finns det filter i tilluftsdonen så behöver de bytas minst 2 gånger per år, ibland oftare beroende på föroreningar i tilluften. Denna uppgift brukar oftast utföras av en fastighetsskötare.
 • Bor du i ett område med låga halter av luftföroreningar utomhus så kan du korta stunder vädra för att byta ut inomhusluften. Bor du inom ett område med höga halter luftföroreningar så bör du avstå från vädring.
 • När du lagar mat är det bättre att du öppnar ett fönster i ett intilliggande rum än att öppna köksfönstret. Tänk på att dörren till köket i så fall ska vara öppen.
 • Torka av golv och väggar efter att du har duschat eller badat. Ställ gärna upp dörren till badrummet.
 • Använd duschdraperi.
 • Undvik att hänga mycket tvätt på tork i lägenheten.
 • Observera att tilluftsventiler ska finnas i sovrum och vardagsrum men inte i kök och badrum.