Skadedjur och ohyra

Hyresgäster och bostadsrättsägare som har problem med ohyra eller skadedjur ska i första hand kontakta hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse. De har ansvaret för att utföra nödvändiga åtgärder. Ofta finns ett avtal med ett företag som utför skadedjursbekämpning och i vissa fall kan du som boende vända dig direkt till dem.

Exempel på ohyra

 • mjölbaggar
 • ängrar
 • myror
 • silverfiskar
 • getingar
 • flugor
 • kackerlackor

Med skadedjur menas

 • möss
 • råttor

Det här kan du göra för att förhindra skadedjur

 • Städa och håll rent.
 • Om du har varit utomlands. Titta noga igenom ditt bagage så du inte har råkat få med dig insekter.
 • Om du köper direktimporterade matvaror – var uppmärksam så att inga insekter kommer med varorna.
 • Låt inget ätbart ligga framme. Det kan locka till sig råttor och möss.
 • Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela och kunna förslutas ordentligt. Detsamma gäller komposter.