Temperatur och drag

Luftens temperatur, fuktighet och drag påverkar inomhusmiljön och din hälsa

Temperaturen inomhus behöver vara minst 20 grader, mätt med vanlig väggtermometer, för att inte bedömas som olägenhet för människors hälsa.

Känns temperaturen för kall eller varm ska du vända dig till din hyresvärd, fastighetsägare eller styrelsen i din bostadsrättsförening.

Högre temperaturer måste accepteras i perioder

Normalt ligger riktvärdet för hög temperatur inomhus på 24 - 26 grader. Sommartid måste man dock acceptera att det i perioder kan bli ännu varmare inomhus. Kortvarigt ligger riktvärdet då på 28 grader. Riktvärdena gäller inte vid extrema väderförhållanden, så som kraftiga värmeböljor.

Dra för gardiner eller dra ned persienner

För att hindra att lägenheten värms upp under soliga dagar kan du dra för gardiner eller använda persienner och markiser. Tänk även på hur du vädrar. Om du vädrar mitt på dagen finns det risk för att du släpper in värmen istället för att hålla den ute. Det fungerar ofta bättre att vädra på kvällar eller nätter då temperaturen utomhus är lägre, gärna genom korsdrag om det är möjligt.

Håll koll på om SMHI utfärdat varningar för höga temperaturer och följ Folkhälsomyndighetens råd för värmeböljor.