Buller

Buller är ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa. För mycket buller i vardagen kan göra oss trötta och göra att vi får svårt att koncentrera oss. Buller kan också göra att vi har svårt att somna eller att vi sover oroligt.

Tillfälliga störningar

Miljöenheten utreder inte tillfälliga störningar, till exempel musikevenemang under en dag eller som pågår under en mycket begränsad del av dagen och störningar som beror på högljudda människor i anslutning till restauranger eller nattklubbar.

Polisen eller ordningsvakter hanterar den typen av störningar med stöd av ordningslagen.

Trafikbuller

Om du vill klaga på buller från vägtrafiken ska du i första hand kontakta väghållaren.

För de kommunala vägarna är kommunens samhällsbyggnadsnämnd väghållare.

Trafikverket är väghållare för järnväg, riksvägar, länsvägar och europavägar.

Vissa vägar är enskilda vägar. Där är det oftast en organisation som är väghållare. Till exempel en förening eller samfällighet.

I Trafikverkets tjänst Sveriges vägar på karta, se nedan, kan du se vem som är väghållare. Välj kartlagret Väghållare i rullgardinsmenyn.