Radon

Radon är en skadlig gas som kan finnas i ditt hem. Du kan mäta hur mycket radon som finns.

Du bör mäta radonhalten om du

  • köper ett hus
  • bygger om eller till ditt hus
  • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • bygger ett nytt hus
  • om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

När ska radon mätas?

Radonmätning ska göras mellan den 1 oktober och den 30 april. Mätningen ska pågå under minst två månader. Du mäter radon i ditt hus genom att beställa mätdosor från ett laboratorium som är godkänt för att analysera radon. Det kallas att laboratoriet är ackrediterat.

Radon i flerbostadshus

Det är du som äger eller förvaltar ett flerbostadshus som ansvarar för att mäta radon och göra åtgärder.

Om radon

Radon är en radioaktiv gas som kan finnas

  • i uran i berggrunden
  • i vissa byggnadsmaterial, som blå lättbetong
  • i hushållsvatten.

Den vanligaste källan till radon är marken. Radonet finns i berggrunden och tar sig in i huset. Blå lättbetong är ett byggnadsmaterial som användes mellan 1928 och 1975. Betongen innehåller uran som kan avge radon. Vatten från grundvattentäkter innehåller mer radon än vatten från ytvattentäkter.

Påverkan på hälsan​

Du andas in radonet med luften. Man vet att risken för lungcancer ökar om man utsätt för radon under en lång tid. Risken är störst hos personer som är eller har varit rökare.