Namnsättning av gator

Kumla kommuns samhällsbyggnadsnämnd namnsätter kvarter, vägar, gator och allmänna platser inom detaljplan. Vi ansvarar även för adressättning inom hela kommunen.

Alla bostäder och de flesta verksamhetsbyggnader ska ha en adress som anger var de är belägna. Först när adressen är registrerad i adressregistret kan folkbokföring ske.

Meddela om adress saknas

Det är fastighetsägarens skyldighet att meddela kommunen om en byggnad saknar adress.

Landsbygdsadresser​

Adresser på landsbygden består normalt av bynamn och adressnummer men kan även kompletteras med ett populärnamn eller ett gårdsnamn som ska vara välkänt och ha en historisk anknytning till platsen. Du kan lämna in ett förslag på populärnamn eller gårdsnamn till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Postnummer och postort

Posten beslutar om postnummer och postort för adresser. Om du har frågor om brevlådor rådgör du med Posten.