Naturområdet Lugnet

Naturskolan är belägen vid Lugnet mellan Kvarntorp och Hällabrottet. Det är en liten naturpärla omgiven av både industri och värdefulla naturområden. Platsen ligger i norra delen av Fjärilslandskapet Norra Mossby, ett område där Kumla kommun restaurerar och sköter om kalkrika ängsmarker.

Karta Lugnet

Karta Lugnet

Torpet

Lugnet är ett torp som byggdes på 1860-talet. Här bodde arbetare vid Mossby kalkbrott fram till mitten av 1900-talet. Söder om Lugnet finns en äppellund med ett flertal olika äppelsorter.

Dammarna

Intill Lugnet finns sex små dammar. Dessa är anlagda av Kumla kommun med finansiering av LONA, Hopajola och Region Örebro län. Syftet med dammarna är att öka den biologiska mångfalden i området och att bedriva pedagogisk
verksamhet vid dem. Läs mer här. Pdf, 3.6 MB.

Lövskogen

Väster om torpet finns en mindre lövskog. Här finns ett rikt djur- och växtliv med flera ovanliga arter, till exempel mindre hackspett och tibast. Ett litet stigsystem används av Naturskolan i pedagogiskt syfte. Läs mer här. Pdf, 6.2 MB.

Ängen

Vid infarten till Lugnet ligger en liten restaurerad kalkrik ängsmark. Här finns flera ovanliga växter, bland annat backsippa. Ängen är en del av Norra Mossbys alvarsliknande marker som sträcker sig från Lugnet ned till det kommunala
naturreservatet Hällkistan.

Lugnetbrottet

Här kan du med lite tur se den vackra kungsfiskaren. Kumla sportfiskeklubb har fiskerättigheterna här. Du kan köpa fiskekort här. Länk till annan webbplats.