Bred trollslända

Bred trollslända

Naturskolans uppdrag

Naturskolans syfte är att öka intresset för och skapa goda förutsättningar för naturstudier. Genom att få uppleva och på egen hand undersöka med alla sina sinnen, skapas en känsla av förståelse för hur vår kulturhistoria, natur och miljö är.

Naturskolan i Kvarntorp är en verksamhet som erbjuder utomhuspedagogik för barn och pedagoger i Kumla kommun. Våra aktiviteter är till största delen förlagda på Lugnet i Hällabrottet.

Naturskolan är i huvudsak till för förskoleklass till årskurs 6 i Kumla kommun. Huvudman är Kumla kommun som också finansierar verksamheten. För kommunens skolor kostar det ingenting att anlita oss, medan skolor från andra kommuner måste betala för våra tjänster.