Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Revisionens granskningar

Kumla kommuns revision har i uppdrag att granska all verksamhet som bedrivs av nämnderna och de kommunala bolagen.

Revisionens granskningar 2019

Planering av revisionsinsatser 2019PDF

Revisionens granskningar 2018

Planering av revisionsinsatser 2018PDF

Revisionens granskningar 2017

Revisionens granskningar 2016

Revisionens granskningar 2015

Revisionens granskningar 2014

Revisionens granskningar 2013

Revisionens granskningar 2012