Revisionens granskningar

Kumla kommuns revision har i uppdrag att granska all verksamhet som bedrivs av nämnderna och de kommunala bolagen.

Revisionens granskningar 2021

Revisionens granskningar 2017

Revisionens granskningar 2016

Revisionens granskningar 2015

Revisionens granskningar 2014

Revisionens granskningar 2013

Revisionens granskningar 2012